Welkom bij Edegem met een hart

De dag dat heel Edegem verloor

Edegem met een hart - Een Facebook groep voor mensen die beseffen wat er aan het gebeuren is in Edegem - Edegem met een hart 

Op deze website en op de Facebook groep Edegem met een hart volgen we hoe N-VA Edegem haar gedachtengoed wil opleggen aan alle personeelsleden, verenigingen en inwoners van Edegem.

Verbijstering   Woede   Ongeloof   Onmacht


Groen reageert verbijsterd op de brute manier waarop dit bestuur te werk gaat. Geen enkele schepen deed zijn/haar mond open op de gemeenteraad. Maar gisteren, terwijl de personeelsdienst het vuile werk mag opknappen - ontslagen uitdeelt alsof het kerstcadeautjes zijn - beginnen ze de pers toe te spreken in Den Willecom over een “warme gemeente” en “duurzaam beleid”. Cynisme troef.


CD&V hekelt de discutabele cijfers op basis waarvan 44% van het huidige gemeentepersoneel op straat wordt gezet. Het wordt dan nog eens des te pijnlijker als we zien dat er geen plan B is. Zoals eerder reeds enkele keren door u gezegd, burgemeester, u gaat hier mee door en hebt er alle vertrouwen in dat u goede deals zal kunnen sluiten voor uw personeel. Als we dan meer details vragen, krijgen we ze niet. “Geen voorafname op onderhandelingen”. U heeft er anders geen probleem mee om sinds woensdag de pers te overstelpen met de ene na de andere voorafname. Terecht of onterecht. 


Participatief management is de toekomst van elk modern bedrijf.

In Edegem gaat men terug naar de Middeleeuwen met verdeel en heers.

Arme personeelsleden, arme verenigingen, arme bevolking, arm Edegem.

De vorst moet edel schijnen

Van een vorst wordt verwacht dat hij vriendelijk, minzaam, menslievend, zachtmoedig, edelmoedig, kuis en waardig is. Het volk wil zo'n edel beeld van zijn vorst hebben en de vorst moet zich inspannen om die schijn op te houden. (check)


De vorst moet trachten de volksgunst te winnen. Dit zal hem niet moeilijk vallen omdat het volk zich graag onder zijn bescherming stelt. Een vorst die op de volksgunst kan rekenen, heeft weinig te vrezen van samenzweringen. Hij laat harde maatregelen door anderen uitvoeren, maar deelt de weldaden zelf uit. (check)


De vorst kan het volk op verschillende wijzen voor zich winnen. In deze materie bestaan er geen echte vaste regels. Wees vrijgevig in het openbaar zodat iedereen het goed kan zien. Spreid veel pracht en praal ten toon, houd feesten en schouwspelen zonder het volk zware belastingen op te leggen. (check)


Waarom


De keuze om groepen of initiatieven centen af te pakken, is haast nooit neutraal.


De keuze is bijna altijd subjectief of ideologisch. Achter elke wijziging in de begroting zit een uitgesproken maar niet altijd voor de burger duidelijk mensbeeld. Hoe kijkt men tegen de mens aan: als allereerst gelijk in waardigheid of als allereerst nuttig voor de economie? 


Politiek gaat uiteindelijk over één ding: geld. Show me the money!


Toon me waar een bestuur haar inkomsten vandaan haalt en waar ze haar uitgaven aan spendeert, en ik zal je zeggen waar dat bestuur ideologisch staat.


Lees meer


Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem
Mooi Edegem

Als je wil reageren - Ga je gang ...

 
 
 
 
Edegem met een hart
Edegem met een hart
Edegem met een hart
Edegem met een hart
Edegem met een hart
Edegem met een hart
Edegem met een hart
Edegem met een hart
Edegem met een hart
Edegem met een hart
Edegem met een hart
Edegem met een hart
Edegem met een hart
Edegem met een hart
Edegem met een hart

Edegem met een hart
Een Facebook groep voor mensen die beseffen wat er aan het gebeuren is in Edegem