Edegem

De dag dat heel Edegem verloor

Kies voor een warm Edegem en word lid van Facebook groep

Edegem met een hart Maandag 16 december 2019


Maandag 16 december 2016 staat nu officieel geboekstaafd als de dag dat heel Edegem verloorN-VA hield vast aan haar kil besparingsplan en keurde moederziel alleen een plan goed dat de uitverkoop in gang zet van de gemeente, personeel en de goede en kwalitatieve dienstverlening die zij behartigen. We keken verbijsterd toe hoe het schepencollege geen enkel weerwoord gaf en zich in stilte hulde.


Negen amendementen diende Groen in. Bijna een wanhoopspoging om N-VA tot debat te dwingen. Geen enkele schepen verdedigde de keuzes uit het meerjarenplan. 


De stemming was alleszeggend: N-VA stemde telkens tegen, oppositie en publiek voor.


Klik hierna voor een overzicht van de amendementen rond

 1. Huis Hellemans
 2. Uitleendienst
 3. Hangar 27
 4. Rock Edegem
 5. Ondersteunende diensten
 6. Bioklas, Ecopark
 7. IBO De Speelclub
 8. Schrappen van 2 schepenen


Na de afkeuring van de amendementen, hield Groen nog enkele specifieke tussenkomsten.


 1. Over de financiële dwaasheden
 2. Over de impact van het meerjarenplan op de Edegemse gezinnen
 3. Over de relatie tot het armoedebeleid
 4. Over de impact op het personeel

 

Cynisme troef

De dag na de gemeenteraad is het N-VA bestuur begonnen met haar ontslagronde. Nog voor er één externe/private partner is aangesteld, nog voor er één definitieve prijs gekend is, wordt het personeel al naar de slachtbank geleid en krijgen ze net voor de kerstperiode het verdict of ze mogen blijven.


Groen reageert dan ook verbijsterd op de brute manier waarop dit bestuur te werk gaat. Geen enkele schepen deed zijn/haar mond open op de gemeenteraad. Maar gisteren, terwijl de personeelsdienst het vuile werk mag opknappen, ontslagen uitdeelt alsof het kerstcadeautjes zijn, beginnen ze de pers toe te spreken in Den Willecom over een “warme gemeente” en “duurzaam beleid”. Cynisme troef.


Al kan het nog cynischer: deze week kondigde het N-VA bestuur ook de Langste Edegemse Feesttafel aan op 11 januari. Er is geen enkele reden om te feesten. Nog voor het sociaal akkoord afgerond is en de voorwaarden gekend zijn, wordt het personeel in volle onzekerheid de kerstperiode in gestuurd.


Vertrouwen

Wij blijven ons afvragen: hoe wil N-VA zijn plan in godsnaam waarmaken? Met de verenigingen, die ze kortwieken, met de vrijwilligers, die al snel overbevraagd worden? Met de N-VA-kern? In een normale gemeente doet men dat met geëngageerd personeel. 


Als er nu 1 iets is dat we geleerd hebben uit de vorige legislatuur is het dat je vanuit je ivoren college-toren geen, maar echt geen beleid kan maken. Dat doe je samen. Samen met je diensten! Daar is vertrouwen voor nodig. Wederzijds vertrouwen. Dat is samen discussiëren, niet altijd gemakkelijk, het soms ook oneens zijn, maar er toch proberen uit geraken en dan samen voor dat gemeenschappelijke doel te gaan. Dat is voor ons de kracht van besturen.


Onze belangrijkste kritiek op het gemeentelijk strategisch meerjarenplan gaat dus niet enkel over de inhoud of de transparantie, maar ook over de manier waarop het tot stand kwam.


We hadden nog even hoop dat N-VA daar verandering in ging brengen, maar die hoop bleek ijdel. Met dezelfde arrogantie van maandagavond wordt het ontslag van de eerste personeelsleden ingezet.


93

In totaal zullen 93 koppen verdwijnen: 44% minder mensen. Totale waanzin.


Top


De situatie in Edegem


In november 2019 stelde het N-VA gemeentebestuur haar strategisch meerjarenplan voor. N-VA kiest in dit plan voor de uitverkoop van de gemeentelijke dienstverlening onder het mom van noodzakelijke besparingen.


Het personeel verliest.

Zo'n 94 mensen zijn hun job kwijt of zijn onzeker over hun toekomst. Collega's worden stelselmatig niet vervangen: minder mensen voor evenveel en meer werk.

De verenigingen verliezen.

Min 10% moeten de verenigingen inleveren op hun werkingsmiddelen. Vooral de jeugdverenigingen betalen een zware prijs. Lokalen op Fort 5 worden duurder. Uitlenen van materiaal zal via de privé moeten en dus duurder worden. Net zoals Hangar 27, want de uitbating ervan wordt ook geprivatiseerd.

De Edegemnaar verliest.

Dienstverlening uitbesteden en overlaten aan de privé kost ook geld. De Edegemnaar zal uiteindelijk meer betalen voor deze diensten. We krijgen dus minder service voor een zelfde belastingbijdrage, want aan de belastingen wordt niet gesleuteld. N-VA klopt zich op de borst de belastingen niet te verhogen, maar doet dat dus via een slinkse weg wel.

Het gemeentebestuur verliest ook zelf.

Door de totale uitverkoop van de gemeentelijke dienstverlening verliest het bestuur iets zeer kostbaars: beleidssturing. N-VA geeft de controle weg. Ze zetten zichzelf op de achterbank zonder te weten wie er aan het stuur zit en naar waar die gaat rijden. Het lijstje van diensten dan wordt afgeschaft of geprivatiseerd is dramatisch:


 • Dienst onthaalouders
 • Buitenschoolse kinderopvang
 • Ecopark en afvalophaling
 • Hangar 27
 • Evenementen zoals Rock Edegem
 • Groen- en straatonderhoud
 • Poetsdienst
 • Garage en schrijnwerkerij
 • Busvervoer scholen
 • Huis Hellemans
 • Uitleendienst (verhuur materiaal verenigingen, scholen en buurtcomités)
 • Beheer sporthal Den Willecom
 • Internationale Solidariteit en de stedenband


Heel Edegem verliest.

We waren de afgelopen jaren van een slaapgemeente, een uitdagende gemeente met pit geworden. Die dynamiek dreigt helemaal verloren te gaan. Het bestuur pakt uit met een ambitieus meerjarenplan, maar wij hoorden alvast niets vernieuwend. Het is grotendeels een verderzetting van projecten uit de vorige legislatuur, maar dan met minder mensen.


De uitverkoop van de gemeente is geen noodzaak,

maar een bewuste politieke keuze.


In haar witboek gaf de administratie een besparing aan van 2 miljoen euro.
N-VA snijdt fors dieper en schrapt 3,5 miljoen euro. Het zal er bovendien voor de Edegemnaar niet goedkoper op worden, ook al wil het N-VA bestuur dit zo graag laten uitschijnen. Dit is niet het plan dat Groen voor ogen heeft voor Edegem. Zo bouwen we niet aan een warme, dynamische gemeente.

Tot 21 november kunnen alle adviesraden hun mening geven. We roepen op om daar in alle toonaarden gebruik van te maken.


Top

Verbijstering - Woede - Ongeloof - Onmacht


Groen reageert verbijsterd op de brute manier waarop dit bestuur te werk gaat. Geen enkele schepen deed zijn/haar mond open op de gemeenteraad. Maar gisteren, terwijl de personeelsdienst het vuile werk mag opknappen - ontslagen uitdeelt alsof het kerstcadeautjes zijn - beginnen ze de pers toe te spreken in Den Willecom over een “warme gemeente” en “duurzaam beleid”. Cynisme troef.


CD&V hekelt de discutabele cijfers op basis waarvan 44% van het huidige gemeentepersoneel op straat wordt gezet. Het wordt dan nog eens des te pijnlijker als we zien dat er geen plan B is. Zoals eerder reeds enkele keren door u gezegd, burgemeester, u gaat hier mee door en hebt er alle vertrouwen in dat u goede deals zal kunnen sluiten voor uw personeel. Als we dan meer details vragen, krijgen we ze niet. “Geen voorafname op onderhandelingen”. U heeft er anders geen probleem mee om sinds woensdag de pers te overstelpen met de ene na de andere voorafname. Terecht of onterecht. 
Contact