Edegem 2020

Jaaroverzicht 2020

Want zwijgen is geen optie


Kies voor een warm Edegem en word lid van Facebook groep

Edegem met een hart
Hallo allemaal,


Eind december is het altijd een goed idee om even stil te staan en eens terug te kijken op het voorbije jaar en plannen te maken voor de toekomst.


Met de goedkeuring van het N-VA meerjarenplan vorig jaar op 16 december 2019 was er bij de gemeentediensten en de inwoners van Edegem behoorlijk wat beroering, onrust en woede ontstaan. Er was een N-VA / VOKA tsunami van besparingen op komst.


2020 kondigde zich dan ook aan als een jaar met veel onduidelijkheid en veel onzekerheid, zowel bij het personeel, de verenigingen als de inwoners van Edegem.


Het ontslag van een aantal personeelsleden, de teloorgang van Huis Hellemans, de privatisering van Hangar 27, Club27, Rock@Edegem, Ecopark, Groendienst, Uitleendienst ... baarde grote zorgen. De gevolgen en de aangerichte schade van een tsunami zie je jammer genoeg pas nadien en is vaak onherstelbaar.


In het jaaroverzicht hieronder brengen wij daarom verslag uit van wat er in 2020 in Edegem is gebeurd.Zoals Albert Einstein het ooit zei: de wereld zal niet vernietigd worden door zij die kwaad doen, maar door diegenen die hen gadeslaan zonder iets te doen. Zwijgen is dus geen optie.Ontbreken er dingen in dit jaaroverzicht of wil je zelf iets toevoegen, laat het ons weten.


Wij wensen jullie heel veel leesplezier.


Bob GermeysLut VerreykenElke Bernaerts

Januari 2020


Met amper 51% van de stemmen wil het N-VA bestuur een verwoestend meerjarenplan realiseren tijdens deze legislatuur. Een meerjarenplan dat voor 100 % steunt op het neoliberale VOKA denken, waarin dingen alleen waardevol zijn als je ze kan omzetten in winst. Al de rest is waardeloos en moet verdwijnen en is dus aan het verdwijnen.


Edegem met een hart verzet zich daartegen.


Na een heel rumoerige maand december met een massale optocht door de gemeente blijven het gemeentepersoneel en de inwoners van Edegem zich verzetten tegen het asociale meerjarenplan van de N-VA.
Oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA delen worstenbroodjes uit aan de personeelsleden in de Gemeentehallen in Edegem, symbolisch als steun voor het personeel en de bezorgdheid voor Edegem. Ze ondertekenden tevens samen hun formele bezwaren tegen de meerjarenplanning en sturen die naar de gouverneur.Oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA
Oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA
Bart Breugelmans
Sien Pillot
Peter Verstraeten
Alessandra Lamm
Ward Coenegrachts
Oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA


Het gemeentepersoneel van Edegem en de vakbonden winnen de Franken Teut 2019.


Met de Prijs Franken Teut wil PVDA Antwerpen initiatieven en organisaties in de bloemetjes zetten, die al te dikwijls in de marge van de grote verslaggeving blijven hoewel ze eigenlijk alle aandacht verdienen.


Freddy De Wilder: "Een prijs krijgen als teken van appreciatie is altijd leuk, alhoewel. Het 'dossier Edegem' is een onwaarschijnlijk en intriest dossier georkestreerd door kille politici die de gevolgen niet beseffen van wat zij beslist hebben puur uit ideologische overwegingen."

"Het zijn de werknemers die de gemeente Edegem mee gemaakt hebben tot wat zij vandaag is. Met één absurde en volstrekt onrealistische beslissing in december heeft men onherstelbare schade toegebracht aan het hart, de ziel van de gemeente."


"Werknemers zijn geen wegwerpproducten en dat zal de volgende dagen alsmaar duidelijker worden. Wie zijn gat brandt moet op de blaren zitten."
De burgemeester reageert in de niet politieke FB-groep "Ge zijt van Edegem als ... " op een klacht over de gebrekkige afvalophaling.'Er is licht aan het einde van de tunnel' ... Welke tunnel????????????Ondertussen rommelt het in het N-VA gemeentebestuur ...Op zondag 26 januari toost Edegem op 2020.


Terwijl een paar tientallen mensen van het gemeentepersoneel op een heel vriendelijke, ludieke manier aandacht vragen voor de kaalslag in Edegem, staat de burgemeester 10 meter verder - in een hilarisch slijmbal interview met Radio Zuidrand - zichzelf lof toe te zwaaien over zijn 26 wetsvoorstellen in Brussel … Als de burgemeester bovendien beweert dat hij van VOKA een heel mooi rapport heeft gekregen, vallen de maskers helemaal af. Was het niet Bart De Wever die zei: VOKA is mijn baas …Dat de burgemeester van Edegem zich wil opwerken in de nationale politiek zal niemand verbazen. Jan Jambon was ook eerst burgemeester van Brasschaat vooraleer hij ontdekt werd door de N-VA. Maar als wij als inwoners van Edegem in een soort proeftuintje terecht komen, waarin de burgemeester aan de N-VA partijtop wil tonen dat hij een goede leerling is en dat hij de privatisering - dé mantra van de N-VA - van een gemeente kan en zal doordrukken, dan hebben de inwoners van Edegem een groot probleem.

 


Nadat reeds een aantal personeelsleden werden ontslagen zet het N-VA bestuur zijn privatiseringstsunami in Edegem onverminderd verder. Op de gemeenteraad van 27 januari was het zover voor de gemeentelijke groendienst.De onderhandelingen met de vakbond zijn nog volop bezig, erger nog, ze worden met een week uitgesteld, maar dat weerhoudt de N-VA er niet van om het maaien van verschillende pleinen en grasvelden uit te besteden. Het bestuur is dus niet van plan de koers te wijzigen. Het bestuur stelt dat het goedkoper is deze opdracht uit te besteden, dan het in eigen beheer te doen.


Reactie Groen EdegemRuimtelijke ordening in Edegem draait in de soep


Reactie CD&V
TopFebruari 2020Koen Metsu (N-VA) zal naast zijn bevoegdheden als burgemeester zowel duurzame ontwikkeling als energie en klimaat onder zijn vleugels nemen. Eerste schepen Koen Michiels (N-VA) krijgt erfgoed in zijn portefeuille. Natuur gaat naar Birre Timmermans (N-VA) en Lawrence Vancraeyenest (N-VA) krijgt patrimonium en facilitair beheer erbij.


De erg belangrijke bevoegdheid omgeving, dat naast ruimtelijk beleid ook milieu en vergunningen bevat, gaat naar Albert Follens (N-VA), die ook al schepen van financiën is. Ook afvalbeleid komt in zijn portefeuille. Tot slot zal schepen Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA) zich vanaf nu ook buigen over vrijwilligersbeleid.Stedenband San Jeronimo stopt.

N-VA bestuur zet adviesraad Internationale Solidariteit mes op de keel.


Reactie Groen


Oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA
Oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA
Bart Breugelmans
Sien Pillot
Peter Verstraeten
Alessandra Lamm
Ward Coenegrachts
Oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA


Op aangeven van het Agentschap Binnenlands Bestuur vernietigt de gouverneur het meerjarenplan.

Het oordeel: incorrecte cijfers en onvoldoende transparantie.

Reactie CD&V - Reactie PVDA - Reactie Groen - Reactie Sp.a


Lees hier het bezwaarschrift


Lees hier het volledig besluit tot vernietiging
CD&V wil sociale kruidenier in Edegem naar Kontichs voorbeeld

Naar Kontichs voorbeeld wil CD&V Edegem ook in eigen gemeente een sociale kruidenier. Vorige week opende sociale kruidenier De Kompanie in de Kontichse Drabstraat. “Ook Edegem blijft niet gespaard van het stijgend aantal inwoners dat in armoede leeft, een sociale kruidenier biedt noodzakelijke onderhoudsmiddelen voor een gereduceerde prijs én kansen voor ontmoeting en het doorbreken van isolement.”


Het Laatste Nieuws
Voortaan moet het gemeentebestuur binnengekomen klachten van burgers niet enkel behandelen, maar er ook over rapporteren op de gemeenteraad. Oppositiepartij Groen vroeg zich deze week op de gemeenteraad af wanneer dat zal gebeuren in Edegem, en of burgers in de toekomst ook met hun klachten terecht kunnen bij een ombudsdienst.


Het Laatste Nieuws
Voormalig pastoor André Goossens is afgelopen vrijdag op zijn 80ste overleden. Hij was pas sinds augustus vorig jaar met pensioen.
TopApril 2020
In verband met het coronavirus is het containerpark open op afspraak
Tijdens de eerste lockdown periode kwamen we elke avond om 20.00 u op straat om hulde te brengen aan onze helden van de zorg.
TopMaart 2020Heb je een nieuwe identiteitskaart, reispas of rijbewijs nodig? Ga je verhuizen?

Wil je huwen of de geboorte van je kindje komen aangeven?

Wil je ruimtelijke plannen inkijken of je omgevingsvergunning bespreken?

Voor alle dienstverlening aan de publieksloketten in het gemeentehuis kan je vanaf 2 maart 2020 enkel nog op afspraak terecht.


www.edegem.be/afspraak


Reactie Groen Edegem
Elke Bernaerts richt de Facebook groep Corona, buren helpen buren op.


Het is een groep waarin vrijwilligers hulp aanbieden en waar mensen hulp kunnen vragen. Van boodschappen doen, koken, wandelen met een hond, naar een apotheek gaan, en wat maar nodig is. 


Snel melden zich een 50tal vrijwilligers die aan de slag gaan om mensen te helpen.


Mailen kan nog steeds naar: burenhelpenburen@outlook.com


Hulde aan de helden


Corona afleiding
Beste Huis Hellemans sympathisanten,


Tot mijn grote spijt heb ik vanmorgen deze mail naar het bestuur van Edegem moeten sturen. Het doek is gevallen. Huis Hellemans wordt opgegeven om plaats te maken voor een koffiehuis. 


Ik heb me samen met de andere medewerkers zo goed mogelijk ingezet voor het behoud van deze prachtige plek maar het heeft niet mogen zijn. In plaats van verder energie en tijd te steken in een verloren zaak, willen we ons richten op het laatste werkjaar met nog 7 boeiende tentoonstellingen. Kom zeker eens langs de komende maanden. We blijven jullie met een groot hart voor kunst verwelkomen!


Aan iedereen die de petitie heeft ondertekend, commentaar heeft geschreven en mijn updates heeft beantwoord: DANK JE WEL!!! Het was een enorme steun te weten dat Huis Hellemans een geliefde plek was voor zo veel mensen!


Hartelijke groet


Hedwig Verbeeck


In memoriam Huis Hellemans

TopAugustus 2020Na een maandenlange ontkenning heeft het Edegemse gemeentebestuur dan toch eindelijk kleur bekent en vraagt ze aan IGEAN om een nieuw ecopark in te richten langs de Doornstraat. Als alles volgens plan verloopt zou het operationeel zijn in het voorjaar van 2022. Groen Edegem heeft zich altijd verzet tegen deze plannen. De kost van een nieuw ecopark is bijna 1,2 miljoen. In tijden van financiële krapte is dat geen vorm van goed bestuur!


Groen EdegemDe N-VA offert het ecopark op als parking voor de sportclubs in Kattenbroek.

Meer dan 1.300.000 euro investeringen uit het verleden gaan verloren. Het nieuwe containerpark vraagt een investering van 1.200.000 euro.


In totaal verliest Edegem (wij) een bedrag van minstens 2.500.000 euro. Het is verder nog raden naar de kost voor de ombouw van het huidige Ecopark als parking. Financieel onverantwoord, zeker voor een gemeente die 50% van haar personeel heeft ontslagen omwille van financiële problemen.


Eind augustus 2020 ontkende het N-VA bestuur nog in alle toonaarden de beslissing om het Ecopark te verhuizen. In de voorbije twee jaren werd elk debat ontweken. De oppositie verkocht cafépraat.


Edegem (elke inwoner van Edegem dus) verliest heel veel geld.


Lees het artikel op bladzijde 20 in het N-VA propagandablad van november 2017


Elke vorm van open bestuur is in Edegem verdwenen.


Quod Erat DemonstrandumN-VA propaganda in 2017

'Behoud van het goed uitgebouwde ecopark'


Nota voorstel intergemeentelijk recyclageplan


Ontwerp recyclageplan zuidBelofte van N-VA in het gemeentebladCrimineel onverantwoord


Hoe N-VA ongegeneerd meer dan 2 miljoen euro belastinggeld verspilt na talrijke besparingen voornamelijk op de kap van het gemeentepersoneel.


Standpunt Open VLD
Top


September 2020Straffe Koffe - Een Edegems frank blad


Een satire of hekeldicht is een kunstvorm waarbij vaak op humoristische wijze maatschappijkritiek of kritiek op personen wordt gegeven. De kritiek kan geleverd worden via parodie, ironie, sarcasme, pastiche en karikatuur. De doelwitten kunnen personen, politici, tradities, religie, kunstenaars, entertainers, media, normen, waarden, trends zijn.
Brieven van Eugène aan Koen Mestu


Facebook pagina Straffe Koffe - Dossier Straffe Koffe
N-VA zet plannen door voor autoparking op erf boerderij Hof ter Linden
Top


Oktober 2020Het afstoten van verschillende gemeentelijke diensten is de rode draad geworden van het N-VA bestuur. Op de gemeenteraad van oktober valt definitief het doek over de jeugd- en cultuurzaal Hangar 27 en Club 27. Daarmee eindigt de facto ook de gemeentelijke organisatie van Rock@Edegem. Ook het uitbesteden van het straatonderhoud staat op de agenda. Hangar 27, Club 27 en straatonderhoud vervoegen de lijst van ecopark, huisvuilophaling, onthaalouders, poetsdienst, catering en groendienst


Groen Edegem


Edegem verliest in één klap Hangar 27, Club27 én Rock Edegem
Lieve Levenslopers,

Wie had ooit gedacht dat 2020 zo een vreemd jaar zou worden voor ons allemaal?


Wie had ooit gedacht dat we in 2020, nu niet op het podium zouden staan om jullie te verwelkomen op onze 7e editie?

Gelukkig bleven we als comité niet bij de pakken zitten en zorgde we er samen voor dat we jullie dit weekend Levensloop Edegem toch een beetje kunnen doen beleven. Weliswaar online via Facebook of Instagram!

Wij kijken er alvast naar uit en hopelijk jullie ook.

Geniet alvast van onze Openingsceremonie en vooral...

BLIJF BEWEGEN!


Facebook pagina Levensloop Edegem


Beleef de Virtuele Levensloop 2020In volle coronacrisis, op een moment dat een sterk, wendbaar en slagkrachtig lokaal bestuur ontzettend belangrijk is, blijft het N-VA bestuur de gemeentelijke diensten verder privatiseren. De lijst van dienstverlening in de uitverkoop was lang, maar blijkbaar nog niet lang genoeg. Op de gemeenteraad van 26 oktober duwt N-VA, geheel onverwacht, nu zelfs het leegmaken van straatvuilbakjes richting privé.


TopNovember 2020N-VA doet wat ze belooft: schrappen, schrappen en zichzelf 'ontzorgen'. De lijst is bijna afgewerkt. Op de gemeenteraad van november nemen we afscheid van Huis Hellemans en de Uitleendienst voor materialen aan verenigingen, scholen en buurtcomités. Zonder tegenbericht is De Speelclub, onze Buitenschools Kinderopvang, het laatste slachtoffer...Met een erfpacht stelt lokaal bestuur Edegem Huis Hellemans voor een termijn van minimum 27 jaar ter beschikking aan een private partner die het kan uitbaten alsof het z’n eigen zaak is.


“De ligging, de iconische uitstraling en hoge erfgoedwaarde maken Huis Hellemans geschikt voor commercialisering” .... dixit N-VA Edegem


Lastenboek Erfpacht Huis Hellemans


In memoriam Huis Hellemans
Top


December 2020
Voorstel oppositie tot gezamenlijk openruimteplan weggestemd door N-VA


Standpunt CD&V
Those we love don’t go away
They walk beside us every day
Unseen, unheard
But always there
Still loved, still missed
Still very dear


Dossier Sanda Dia


Rouwregister

Top

Contact