Requiem

Afscheid van een warm Edegem

Kies voor een warm Edegem en word lid van Facebook groep

Edegem met een hartAfscheid van een warm Edegem

Zo'n vijfhonderd mensen van alle leeftijden kwamen hun ongenoegen uiten tegen de besparingen van hun bestuur. "Gemeente over te nemen" en vele andere slogans spraken boekdelen tijdens de rouwstoet richting gemeentehuis. 


Oppositie deelt 150 witte rozen uit aan gemeentepersoneel


Vanavond zal het voltallige personeel van de gemeente Edegem protest voeren op het Gemeenteplein tegen de besparingsplannen van het N-VA-bestuur. Oppositiepartijen Groen, CD&V en Open VLD, sp.a en PVDA zullen er samen 150 rozen afgeven aan het personeel om hun een hart onder de riem te steken. Het zijn witte rozen, en dat is niet toevallig.


Personeel waarderen, vertrouwen, voortbouwen op hun expertise en hen betrekken in de beleidsplanning zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Bij de opmaak van het voorliggend plan is echter duidelijk gebleken dat dit voor het N-VA bestuur niet zo is.


Een gemeente besturen is zeker geen eenvoudige opdracht. Politiek en administratie moeten daarom een sterke tandem vormen. Het gebrek aan draagvlak en betrokkenheid bij het personeel over het meerjarenplan is dan ook problematisch.


"Deze koude en harde afbouw raakt ons in ons hart voor Edegem. Wij werken graag en met trots in deze gemeente." Deze woorden van het personeel in hun brief aan alle Edegemnaren zinderen nog na.


De witte roos staat symbool voor vertrouwen, voor liefde. Vanavond tonen we onze liefde voor het geëngageerd personeel van de gemeente Edegem. Zij vormen de ruggengraat van onze warme gemeente.


Het meerjarenplan dat vanavond voorligt, is geen eindpunt. Wij zullen het debat met N-VA alvast blijven aangaan. Elk met onze eigen klemtonen, maar wel met één gezamenlijke en heldere boodschap: een gemeente besturen doe je niet vanuit een ivoren toren, maar samen. In de eerste plaats met het eigen personeel. Je voert een beleid niet alleen voor jezelf, maar voor alle Edegemnaren.


Sien Pillot, fractieleidster Groen

Bart Breugelmans, fractieleider CD&V

Peter Verstraeten, fractieleider Open VLD

Allesandra Lamm, voorzitster sp.a

Ward Coenegrachts, PVDA


Maandag 16 december

OPTOCHT tegen de UITVERKOOP van EDEGEM

Samen voor een Edegem met een hart
De buitenschoolse opvang van onze schoolkinderen wordt op korte termijn eveneens uitbesteed aan een private partner. De hoge kwaliteit en daarmee ook het welbeleven van onze kinderen en hun ouders komt hierdoor op de helling te staan.

Wie betaalt de prijs? Ook de ondersteuning van de onthaalouders wordt overgedragen aan derden.


Ons team van enthousiaste begeleiders wil dagelijks verschillende leuke activiteiten blijven aanbieden.
Als ouder heb je de mogelijkheid om over je kind info te vragen aan de begeleiders tijdens de breng- en/of ophaalmomenten.

46379401_886279565095641_5255280468231716864_o
edegemhart2
52642857_952915551765375_8593827644846374912_o
46427474_887798171610447_9137289102557708288_o
46444406_887798148277116_6643569169956601856_o
26353025_886279891762275_4983698446176223232_o
52828052_952915535098710_3142983584617332736_o
Edegem met een hart
edegemhart2
52011436_952915611765369_5793283391877021696_o
3417755_886279491762315_2656602856450162688_o
46336652_886279468428984_7805404157631791104_o
46425081_886279588428972_7063639215141027840_o
46445086_887798114943786_277013970273959936_o
50706047_937061613350769_6681807624570142720_o
edegemhart2
52283875_952915475098716_3147535631475802112_o
51153435_937061496684114_6238876125599105024_o
46281434_886279571762307_9008064793730351104_o
46313366_886279741762290_969394008700747776_o
46439248_887798031610461_7809434443273207808_o
46498097_887798204943777_3238107502381891584_o
edegemhart2
50571644_937061600017437_2335837059354198016_o
50626739_937061640017433_1980206173743218688_o
46471861_887798048277126_3106038074073677824_o
51144413_937061693350761_768113935491530752_o
26438405_886279911762273_1080138301614063616_o
50655428_937061703350760_8017512113977163776_o
edegemhart2
50879335_937061793350751_6237363339333206016_o
77081691_1168183686905226_1552391993286459392_o
50875373_937061720017425_4571375998007771136_o
73220520_1153448265045435_4089394536122417152_o
78809263_1168183893571872_7900141378015854592_o
70435338_1168183850238543_4892734663799341056_o
edegemhart2
74343938_1168183776905217_5021645470078861312_o
75356953_1157077354682526_7306712489826189312_o1
52130139_952915578432039_1231433545432432640_o
76705246_1157077344682527_5604632515382870016_o
78630835_1168183813571880_5373676004864688128_o
74612492_1157077394682522_4023852029515399168_o
edegemhart2
73533078_1157077558015839_5492387633910775808_o

Hangar 27


Onder het mom van besparingen en efficiëntiewinsten plant N-VA de uitverkoop van goede dienstverlening. Van een aantal dossiers weten we dat dit niet klopt.

Hangar 27, onze polyvalente zaal, het kloppend hart voor tal van activiteiten van verenigingen, geëngageerde Edegemnaren, ouderraden... en de gemeente zelf.

Wie gelooft N-VA als ze zeggen dat er niets verandert als je Hangar 27 privatiseert?

Actie

Uitleendienst


Onder het mom van besparingen en efficiëntiewinsten plant N-VA de uitverkoop van goede dienstverlening. Van een aantal dossiers weten we dat dit niet klopt.

Neem nu de uitleendienst: ze leveren tafels, stoelen, tenten voor tal van verenigingen, scholen, buurtcomités. Ze zijn een belangrijke ondersteuning voor tal van initiatieven en ontmoetingen. Voor ons een kerntaak van een warme gemeente.
Radio Zuidrand


Gisteren hadden de vakbonden verzamelen geblazen aan het Oude gemeentehuis in Edegem om het gemeentepersoneel te laten weten wat de onderhandelingen tussen gemeente en vakbonden tot nog toe hebben opgeleverd. Maar wegens te veel volk en de koude werd deze vergadering verder gezet in de Edegemse raadzaal in het gemeentehuis. En daar werd duidelijk dat het hier over veel volk gaat die allemaal vrezen voor hun baan. Duidelijk is dat het lokaal bestuur blijft volharden in hun plan dat al op tafel lag. Wel hebben ze ons laten weten dat ze het dossier de komende dagen nog eens inhoudelijk zullen bekijken maar of daar verandering in komt is erg twijfelachtig.


Uitnodiging tot actie


Op maandag 16 december, dag van de volgende gemeenteraad, zal het werk opnieuw worden stilgelegd. Eén uur voor aanvang van de gemeenteraad zal men post vatten voor het gemeentehuis.


ATV debat dat Koen Metsu niet aandierf


Zondag 1 dec op ATV het debat dat N-VA Edegem niet wil voeren: Privatiseren van dienstverlening is een politieke, ideologische keuze. Aldus ook prof. Wouter Van Dooren (UAntwerpen).   

Groen EdegemATV Wakker op Zondag 1 december 2019

Vanaf 29m50s kan u luisteren naar een debat over Edegem.


De burgemeester van Edegem Koen Metsu ging liever niet in op de uitnodiging om over Edegem te praten en liet de eer om over zijn gemeente te debatteren aan de burgemeesters van Kalmthout en Zwijndrecht, samen met Freddy De Wilder ACV Openbare diensten en professor bestuurskunde Wouter Van Dooren van de UAntwerpen ...
Oppostie aan het woord


Reactie Sien Pillot:

De besparingen die dit bestuur voorstelt raken de gemeente in zijn ziel, het kloppend hart van Edegem. Privatiseren is niet goedkoper, service daalt, minder controle op kwaliteit, minder flexibel, grote onderhandelingskost bij contracten, minder betrokkenheid met inwoners, ... Daar zijn tal van bestuurders het over eens!


NVA Edegem u hebt nog 15 dagen, 3uur, 24 minuten, ... de tijd om werk te maken van een warm en doordacht plan voor Edegem.


Reactie Bart Breugelmans:
Waar is onze burgemeester als hij zijn plan moet verdedigen? Hij schittert in AFWEZIGheid!!!

Maar wat hebben wij nu geleerd?

 1. De gemeente is GEEN beursgenoteerd bedrijf dat enkel maar aan economische winst moet denken
 2. Privatiseren en uitbesteden is NIET per definitie goedkoper en beter
 3. Het hele verhaal van de Edegem-case is een ZUIVER politieke én ideologische keuze, NIETS meer en NIETS minder!


#warm_Edegem              #nietmijnburgemeester

Ecopark Edegem


Onder het mom van besparingen en efficiëntiewinsten wil
N-VA goede, betaalbare dienstverlening privatiseren.
Van een aantal dossiers weten we dat dit niet klopt.


Ons Ecopark, het beste van de regio, uitbesteden aan IGEAN? Geen goed idee!

 • Niet voor de Edegemnaar,
 • Niet voor het gemeentepersoneel
 • Niet voor de gemeente zelf.


#hetkananders


Lees de uitgebreide argumentatie van Groen op


www.groenedegem.net/ecopark_edegem


Burgemeester van Kontich


Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) van Kontich spreekt met heel veel lof over de vele vrijwilligers en de samenwerking tussen verschillende partners die het stadsrandbos in de Edegemse Beekvallei hebben gerealiseerd. Maar de burgemeester wijst er tegelijk op dat op de plaats van het bos de noordelijke verbindingsweg rond Kontich komt.


Parking Hof Ter Linden


Klik op de foto en lees het CD&V standpunt.De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed heeft over deze plannen een negatief advies uitgebracht:


‘Het ontwerp en de inplanting van de parking parallel aan de zomerlindendreef gaat niet uit van een zorgvuldige analyse van de landschappelijke kwaliteiten en erfgoedwaarden in de omgeving. Er is geen afweging van de inpasbaarheid binnen de historische configuratie van het ruimere parkgebied. Het overgrote deel van de bomen wordt geveld in functie van een zeer ruim bemeten en integraal verharde parking. (…) Zowel de historische beslotenheid van de voormalige moestuin als de historische samenhang tussen de dreef en het kasteeldomein wordt aangetast. Dit doet afbreuk aan de bescherming van het dorpsgezicht.


De commissie is tevens van oordeel dat de aanvraag te weinig rekening houdt met de ruimtelijk-structurerende functie van de beschermde zomerlindedreef. (…) Door het rooien van de bomen en de aanleg van een brede en langgerekte parking zal de aandacht van de dreef weggeleid worden naar deze open en verharde zone, de pleinvormige keerlus en de achterliggende tennisvelden. Op die manier ontstaat een alternatieve en ongewenste zichtas van het dorpsplein naar het kasteeldomein.’ (EM)


Gitte Gijs


Kersvers gemeenteraadslid Gitte Gijs krijgt de wind van voren.


Koen Metsu (N-VA): ‘Ik kan niet dulden dat iemand een protestorganisatie organiseert voor aanvang van een gemeenteraad, waar zijzelf zitting in heeft.’


Klik op de foto voor het verslag


De jeugd protesteert


Jeroen Olyslaegers 

In Edegem wilt het gemeentebestuur privatiseren.
Dat zien de jongeren daar niet zitten...
Ik zie de nieuwe generatie van activisten met veel plezier opstaan.

Ward Coenegrachts

Vandaag staat de Edegemse jeugdmobilisatie ook in Het Laatste Nieuws. Echt schitterend wanneer je ziet dat de jongeren niet enkel de leiding nemen in de klimaatbeweging, maar ook in de sociale strijd voor openbare dienstverlening en tegen privatisering. #chapeau

De jeugd protesteertOpen brief van de Edegemse jeugd aan het bestuur


Bestuur durft confrontatie met de jeugd niet aan


Burgemeester Koen Metsu en het bestuur dierven de confrontatie met de jeugd van Edegem niet aan ...


Ze verkozen om stiekem via een andere weg het gemeentehuis binnen te gaan ...


Op die manier konden ze de ludieke 'erehaag' die de jeugd van Edegem voor hen had klaargezet ... ontvluchten ...


De jeugd protesteertJongeren protesteren tegen besparingen gemeentebestuur

Interview met Freddy De WilderJongeren protesteren tegen besparingen gemeentebestuur

Interview met Paul Tombeur
Sp.a protesteert


Groen protesteertZoals u weet uit vorige legislatuur zijn wij steeds bereid constructief mee te zoeken

naar oplossingen voor een bruisende gemeente maar niet voor één die slaapt!


CD&V protesteertToen N-VA in 2012 aan de macht kwam, beschikte de gemeente Edegem over een reservepot van 27 miljoen euro, met onder andere 12,8 miljoen in het financieel reservefonds; 5,1 miljoen aan gronden en panden; 5 miljoen aan planbaten en voor het overige meerwaarden en inkomsten uit intercommunales en participaties.


Deze financiële buffer was geenszins geleend geld,

zoals Koen Metsu verkeerdelijk heeft beweerd in de media.


N-VA heeft de laatste jaren gronden en participaties verkocht, verliezen gemaakt o.a. aan het VTC (vrijetijdscentrum) en extra schuld opgebouwd. De grote financiële buffer van destijds is ondertussen  gesmolten als sneeuw voor de zon. Het is tijd voor N-VA om na 8 jaar besturen eindelijk eens in eigen boezem te kijken.


PVDA protesteert


Edegemse Jeugdraad protesteert


Joni De Bleecker, voorzitster van de jeugdraad, had net voor de gemeenteraad van gisteren in Edegem aan de jeugd gevraagd om aanwezig te zijn op het gemeenteplein en voor het gemeentehuis. 


Aan de jeugd was gevraagd om tegen 19.15u te komen om de gemeenteraadsleden onderweg naar hun vergadering duidelijk te maken dat de jeugd in Edegem wil dat er naar andere oplossingen gezocht kan worden. Ze kregen rond 19.30u de steun van de vakbonden en een deel van het gemeentepersoneel. En zo stonden rond 19.45u toch om en bij de 250 a 300 mensen voor het gemeentehuis in Edegem.
​Huis Hellemans


In de grote besparingsronde die het gemeentebestuur van Edegem aankondigt, staat ook Huis Hellemans in de uitverkoop.


​Eenzijdig en zonder motivering werd beslist om : 

 • op 31/12/2020 de vzw Huis Hellemans te ontbinden
 • het huis in concessie te geven
 • geen tentoonstellingen meer te organiseren


Protesteer en teken de petitie aub.Edegemse jeugd voor een warm Edegem


ACV Openbare diensten


De Lokale Overheid, zeg maar gemeente Edegem en OCMW, kondigde op 12 november 2019 een drastische besparing aan bij het personeel. De dienstverlening met eigen personeel zal hierdoor de komende jaren met minstens 1/3 afnemen en zal, ondanks alle loze beloftes van het bestuur, op alle fronten voelbaar zijn voor de bevolking.


Wat we zelf doen, doe we meestal beter. Dit wordt bevestigd door de hoge tevredenheidscijfers. Maar die uitspraak gaat enkel op als het bestuur een beleid voert en dit ondersteunt. Het huidige bestuur heeft echter beslist de komende jaren geen baanbrekend beleid te voeren. Alles staat in het teken van de gezonde financiën. Om het met een quote uit de beleidsvisie 2019-2014 te zeggen: “Gezonde financiën vormen het alfa en omega van een verantwoord bestuur”. Maar is dat zo? Is geld het enige dat telt?


Het bestuur zegt vastberaden dat ze de belastingen niet zullen verhogen, maar door de aangekondigde ‘maatregelen’ betaalt de Edegemnaar toch de rekening: De dienstverlening privatiseert.


Het Ecopark en de huisvuilophaling zullen medio 2020 overgedragen worden aan IGEAN. Op termijn zal het Ecopark verhuizen naar de Doornstraat. De bereikbaarheid daalt drastisch en de afvaltarieven gaan de hoogte in.


De uitvoerende diensten die werk verschaffen aan tal van ongeschoolden, laaggeschoolden en specialisten worden herleid tot 10 polyvalente klusjesmannen. “Planbare werken” zoals bladblazen, straatonderhoud, groenonderhoud, sneeuwruimen, … zullen voortaan worden uitbesteed. Een oplossing die onze flexibiliteit en oplossingsgerichtheid onmogelijk zal maken.


De buitenschoolse opvang van onze schoolkinderen wordt op korte termijn eveneens uitbesteed aan een private partner. De hoge kwaliteit en daarmee ook het welbeleven van onze kinderen en hun ouders komt hierdoor op de helling te staan.
Wie betaalt de prijs? Ook de ondersteuning van de onthaalouders wordt overgedragen aan derden.


Voor de overdracht van de poetsdienst en de catering wordt eveneens onderhandeld met externe partners. Nochtans wordt die tendens van uitbesteding in andere organisaties teruggeschroefd vanwege te duur.


Verder wordt ook actief enkele pistes onderzocht om sportcomplex Den Willecom en daarmee het uitgebreide sportaanbod uit handen te geven.


De eigen dienstverlening dooft uit:
Tientallen tijdelijke arbeidscontracten worden niet verlengd of omgezet. Een 20-tal pensioneringen zullen niet vervangen worden.
Dit is in strijd met de noodzakelijke maatschappelijke en politieke ambitie om meer mensen aan het werk te krijgen en te houden.


Cultuurhuis Huis Hellemans en evenementenhal Hangar 27 blijven niet langer in handen van onze lokale overheid.
Zelfs Rock Edegem, het festival voor en door Edegmnaren, wordt een privé-initiatief.


Wil je als warme buurt tafels of stoelen huren? Zoek voortaan zelf een oplossing.
De logistieke ondersteuning (tafels, stoelen, tenten, …) van verenigingen, wijken en buurten wordt immers koudweg geschrapt.


Op het einde van dit schooljaar houdt ook het schoolbusvervoer op te bestaan. Scholen krijgen ter compensatie werkingsmiddelen toegestopt. Vraag is of die middelen de mobiliteit en de veiligheid ten goede zullen komen.


De werking van de bioklas wordt herleid tot een vrijwilligerswerking. Het valt te hopen dat deze vrijwilligers het niet alleen leuk vinden om hun kennis over de natuur over te dragen maar ook een minimum aan pedagogische competenties beschikken.


In het algemeen worden duurzaamheid, natuur en internationale solidariteit quasi naar de prullenmand verwezen.


Is dit wat Edegem wil?

Het personeel alvast niet!


Deze koude en harde afbouw raakt ons in ons hart voor Edegem. Wij werken graag en met trots in onze gemeente. Daarom ondernemen we verschillende acties.


Heb jij een hart voor Edegem en onze diensten?
Steun ons en hang het pamflet voor je raam

of deel het op sociale media.


Een publicatie van ACV openbare diensten en ACOD voor het Edegemse personeel. 

 


De dag dat heel Edegem verloorDe dag dat heel Edegem verliest


Gisteren kreeg het Edegemse personeel de primeur van het strategisch meerjarenplan. 's Avonds was het aan de adviesraden. Maar de boodschap was zuur: 30% van het personeel of ongeveer 70 mensen moeten afvloeien. N-VA kiest voor de uitverkoop van de gemeentelijke dienstverlening onder het mom van noodzakelijke besparingen.


Heel Edegem verliest.


Het personeel verliest. Zo'n 70 mensen zijn hun job kwijt

of zijn onzeker over hun toekomst. Collega's worden stelselmatig
niet vervangen: minder mensen voor evenveel en meer werk.

De verenigingen verliezen. Min 10% moeten de verenigingen
inleveren op hun werkingsmiddelen. Vooral de jeugdverenigingen
betalen een zware prijs. Lokalen op Fort 5 worden duurder.
Uitlenen van materiaal zal via de privé moeten en dus duurder worden.
Net zoals Hangar 27, want de uitbating
ervan wordt ook geprivatiseerd.

De Edegemnaar verliest. Dienstverlening uitbesteden en overlaten aan de privé kost ook geld. De Edegemnaar zal uiteindelijk meer betalen voor deze diensten. We krijgen dus minder service voor een zelfde belastingbijdrage, want aan de belastingen wordt niet gesleuteld. N-VA klopt zich op de borst de belastingen niet te verhogen, maar doet dat dus via een slinkse weg wel.

Het gemeentebestuur verliest ook zelf. Door de totale uitverkoop van de gemeentelijke dienstverlening verliest het bestuur iets zeer kostbaars: beleidssturing. N-VA geeft de controle weg. Ze zetten zichzelf op de achterbank zonder te weten wie er aan het stuur zit en naar waar die gaat rijden. Het lijstje van diensten dan wordt afgeschaft of geprivatiseerd is dramatisch:


 • Dienst onthaalouders
 • Buitenschoolse kinderopvang
 • Ecopark en afvalophaling
 • Hangar 27
 • Evenementen zoals Rock Edegem
 • Groen- en straatonderhoud
 • Poetsdienst
 • Garage en schrijnwerkerij
 • Busvervoer scholen
 • Huis Hellemans
 • Uitleendienst (verhuur materiaal verenigingen, scholen en buurtcomités)
 • Beheer sporthal Den Willecom
 • Internationale Solidariteit en de stedenband


Heel Edegem verliest. We waren de afgelopen jaren van een slaapgemeente, een uitdagende gemeente met pit geworden. Die dynamiek dreigt helemaal verloren te gaan. Het bestuur pakt uit met een ambitieus meerjarenplan, maar wij hoorden alvast niets vernieuwend. Het is grotendeels een verderzetting van projecten uit de vorige legislatuur, maar dan met minder mensen.

De uitverkoop van de gemeente is geen noodzaak, maar een bewuste politieke keuze.
In haar witboek gaf de administratie een besparing aan van 2 miljoen euro.
N-VA snijdt fors dieper en schrapt 3,5 miljoen euro. Het zal er bovendien voor de Edegemnaar niet goedkoper op worden, ook al wil het N-VA bestuur dit zo graag laten uitschijnen. Dit is niet het plan dat Groen voor ogen heeft voor Edegem. Zo bouwen we niet aan een warme, dynamische gemeente.

Tot 21 november kunnen alle adviesraden hun mening geven. We roepen op om daar in alle toonaarden gebruik van te maken.

Standpunt CD&V


Na Groen hekelt nu ook CD&V de besparingsplannen in Edegem


Het Edegemse gemeentebestuur riep vorige week het gemeentepersoneel bij elkaar om de plannen voor de komende jaren voor te stellen. Dat viel niet in goede aarde bij de oppositiepartijen. Na Groen hekelt nu ook CD&V de plannen van het N-VA-bestuur.


Gemeenteraadslid Bart Breugelmans: ‘Niet minder dan één-derde van alle aanwezige personeelsleden kreeg er te horen dat zij worden ontslagen of moeten afvloeien. Deze beslissing komt zowel voor de gemeentewerkers als voor onze partij aan als een klap. De gemeente Edegem was altijd een heel betrouwbare werkgever. Bovendien had onze gemeente altijd een uitgebreide en betaalbare dienstverlening voor alle inwoners. Daar komt nu jammer genoeg verandering, we gaan dit allemaal voelen. In de eerste plaats willen we nu solidair zijn met het gemeentepersoneel. Daarom verzamelen we vandaag samen met hen op het Gemeenteplein en spreken we onze steun uit.’


‘De impact van de besparingen en ontslagen op Edegem is immens.

De besparingsplannen van N-VA werden aan het personeel en de adviesraden voorgesteld zonder de gemeenteraad voorafgaand te betrekken of informeren. CD&V eist daarom dat N-VA deze drastische plannen uitlegt op de commissie

van morgen dinsdag en de gemeenteraad van volgende week maandag. Wij gaan totaal niet akkoord met deze kille besparingen.”


N-VA kwam in 2012 aan de macht en de gemeente Edegem beschikte op dat moment over een reservefonds van om en bij de 27 miljoen euro. ‘Zeven jaar besturen betekende voor N-VA gronden verkopen, participaties verkopen, 100 000-den euro verliezen aan architectenkosten (VTC) en extra schuld opbouwen. Ondanks dat N-VA de gemeentebelasting en vele tarieven verhoogde, werd de reserve toch quasi volledig opgebruikt (de financiële reserve is momenteel nog slechts  2,4 miljoen euro) en ging de schuldenlast de hoogte in. N-VA kan de schuld onmogelijk op vroegere besturen steken:

N-VA stemde destijds ook mee in met de plannen voor de her-aanleg en renovatie van het Gemeenteplein, het oud en nieuw gemeentehuis en de gemeentehallen. Bovendien zorgen deze nieuwe gebouwen voor minder onderhouds- en energiekosten.’


‘N-VA heeft een onverantwoord financieel beleid gevoerd, waar wij nu allemaal de gevolgen van dragen. De dienstverlening riskeert drastisch te verslechteren. De ondersteuning voor kinderopvang in Edegem zal achteruit gaan. Het ecopark wordt uitbesteed en bijgevolg ook duurder met minder openingsuren. De uitleendienst die steeds zorgde voor de levering van tafels en stoelen voor buurt- en schoolfeesten en de vele activiteiten van onze fantastische verenigingen wordt blijkbaar afgeschaft. De verenigingen krijgen minder subsidies. Broodnodig groenonderhoud en her-aanleg van voet- en fietspaden zal nóg langer worden uitgesteld dan nu. Ook de klusjesdienst en poetsdienst wordt afgeschaft.


Zullen we enkel op afspraak naar het gemeentehuis kunnen gaan? Echt onbegrijpelijk. Hangar 27, Rock Edegem, Huis Hellemans en Club 27 worden allemaal uit handen gegeven en kunnen duurder worden.


Onze gemeente gaat er op achteruit. Met dank aan N-VA.’ 


TopGemeentepersoneel protesteert


Poetsvrouwen, baliepersoneel, afdelingschefs, werkmannen. De personeelsleden van de gemeente Edegem verzamelden vanochtend voor het gemeentehuis.


Zij protesteren tegen de plannen van het N-VA-bestuur om 70 personeelsleden te laten afvloeien en te privatiseren. Meer in het atv-nieuwsBesparingsplannen Edegem "Het zit bij iedereen heel diep"


Gisteren maakte het Edegemse gemeentebestuur haar plannen voor de gemeente bekend. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen heeft N-VA er een volstrekte meerderheid. Het bestuur deed dinsdag niets minder dan een oorlogsverklaring. Het wil de tewerkstelling van het gemeentepersoneel met 30% verminderen. Tal van diensten worden uitbesteed aan de privé. Stuk voor stuk plannen ten koste van jobs en dienstverlening, waar de burger de dupe van wordt.


Radio 2


Op het Gemeenteplein in Edegem hebben zo'n 200 mensen geprotesteerd tegen de plannen van de gemeente om een aantal gemeentelijke diensten te privatiseren. Het gaat onder andere over de buitenschoolse kinderopvang, de afvalophaling en de poetsdienst. Zo'n 60 à 90 jobs zijn bedreigd, heel wat personeelsleden zijn dan ook ongerust.
ACV Lokale besturen


CD&V eist uitleg over besparingsplannen N-VA


Bart Breugelmans (fractieleider):


De gemeente Edegem was altijd een heel betrouwbare werkgever. Bovendien had onze gemeente altijd een uitgebreide en betaalbare dienstverlening voor alle inwoners. Daar komt nu jammer genoeg verandering, we gaan dit allemaal voelen. In de eerste plaats willen we nu solidair zijn met het gemeentepersoneel. Daarom verzamelen we vandaag samen met hen op het gemeenteplein en spreken we onze steun uit.


N-VA heeft een onverantwoord financieel beleid gevoerd, waar wij nu allemaal de gevolgen van dragen. De dienstverlening riskeert drastisch te verslechteren.

Binnenparking


Een harde dobber wacht de Antwerpse gemeente Edegem en haar 22.000 inwoners. Het gemeentebestuur, dat volledig bestaat uit N-VA, kondigde eerder aan fors te moeten besparen in de uitgaven. Ondertussen blijken de verregaande afvloeiingen en privatiseringen niet eens voldoende, bevestigt burgemeester Koen Metsu, die ondertussen een deal rond heeft met Chinese investeerders om meteen het hele dorp en “alles wat erin leeft” voor een prijsje over te nemen. “Win-win“, garandeert de 38-jarige handelsingenieur.


“Uiteraard had ook het bestuur dit graag anders gezien”, knikte de nog jonge burgervader vanochtend voor de camera’s van ATV. “Maar we moeten realistisch zijn. Onze inwoners en hun levensstandaard zijn gewoonweg te duur geworden. En dan kan je gaan lopen snoeien en besparen, maar iedereen weet dat dat een doodlopend straatje is vol gezever met de vakbonden en oppositie. Dan verkopen we het boeltje beter ineens aan de hoogste bieder. Wij Vlamingen laten ons immers niet temmen, maar hoogstens verkopen aan de juiste prijs.”


Stakende menigte neemt Edegems gemeenteplein in


Het mag duidelijk zijn. Het besparingsplan van het Edegemse gemeentebestuur dat vorige week werd bekend gemaakt is ingeslagen als een bom. Hier kunnen wij als personeelsleden van deze,  anders zo mooie gemeente nooit mee akkoord gaan. Met meer dan 200 waren ze. Het gemeentepersoneel dat kwam staken tegen de bezuinigingsplannen van hun gemeentebestuur. Hier geen mensen die staken en dan gewoon thuis blijven maakten ook de vakbonden zich sterk.


Wij voelen de ruggesteun van de Edegemse bevolking en de lokale verenigingen. Deze staking is een begin, maar nog zeker geen einde. Vandaag komen vakbonden en gemeentebestuur samen om te bekijken wat beter moet in het voorgestelde plan. Al willen de vakbonden eigenlijk liever gewoon een ander plan. Bezuinigen ok, maar dat kan ook op andere manieren. Ook alle oppositiepartijen in Edegem stuurden wel iemand ter plaatse met een boodschap. Bij de vorige coalitiepartner Groen vragen ze dat N-VA met de laatste cijfers naar buiten komen. Dan geven wij  pasklare oplossingen.


Staking


Een staking met om en bij de 200 personeelsleden op het gemeenteplein op maandagochtend. Her en der zwarte vlaggen en slogans aan gemeentelijke gebouwen. Het besparingsplan dat vorige weer werd meegedeeld door het Edegemse gemeentebestuur is erg hard aangekomen.


Om en bij de 70 mensen die mogelijk bij de gemeente hun baan verliezen zo net voor de feestdagen. Het is vreselijk. Maar volgens burgemeester Koen Metsu kon men niet anders. Het was kiezen. Nu ingrijpen of failliet gaan. Wij kozen voor het eerste. Uitgejouwd worden bij zijn gemeentehuis gisteren tot daar nog aan toe zegt de burgemeester. Maar dat zijn gezin nu ook letterlijk bedreigd wordt? Dat is een brug te ver.


De vakbondsafgevaardigden distantieren zich dan ook van deze praktijken. En uiteraard heeft elke oppositiepartij er nu hun eigen mening over. Gisteren hadden we een babbel op het gemeenteplein in Edegem met Freddy De Wilder gewestelijk secretaris van het ACV die meedeelde dat er ook op dinsdag zou gepraat worden met het gemeentebestuur. Dus ging regioradio Zuidrand  en Zuidrand media dinsdagavond naar het gemeentehuis in Edegem voor een stand van zaken en een interview met burgemeester Koen Metsu.


Nieuwe Vlaamse Regering goed voor Edegem


De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard extra middelen om te investeren in hun gemeente.


Voor Edegem betekent dat voor de periode 2020-2024 meer dan 2 miljoen euro aan extra investeringen.


Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien. 

 

Besparingsplan


De boodschap was duidelijk vorige week.
Om het jaarlijkse tekort van 3,5 miljoen euro weg te werken, moet het personeelsbestand krimpen door te privatiseren, pensioneringen niet te vervangen, uit te besteden en mogelijk ook door enkele ontslagen.


De Edegemse gemeentediensten legden gisteren het werk neer uit protest tegen het besparingsplan.


‘Voor het bestuur is het onaanvaardbaar dat de belastingen verhogen om het financieel probleem op te lossen. We hebben aangegeven dat aan het personeel raken geen oplossing voor ons is. Afgelopen vrijdag hebben we een alternatief plan gevraagd. Dinsdag (vandaag, red) zullen we daarover informeren. Als vakbond willen we meedenken over hoe de gemeente kan besparen met respect voor het personeel en met behoud van het statuut’, zegt Freddy De Wilder van ACV Openbare Diensten.


red (6)
red (8)
red (3)
red (9)
red (7)
red (4)
red (1)
red (2)
red (5)Contact

 
 
 
 


Top