Rollout

Rollout N-VA meerjarenplan

Democratie mag niet verward worden met de dictatuur van de meerderheid


Kies voor een warm Edegem en word lid van Facebook groep

Edegem met een hart
Januari 2021
Gemeenteraad 23 november 2020

Privatisering uitleendienst en Huis Hellemans

18 november 2020

Vaarwel goede vriend, vaarwel Hangar 27, een afscheidsbrief.Sinds kort weten we het met zekerheid: ons - ooit zo magnifiek én groots - Edegems sociaal leven zal het vanaf 1 januari 2021 moeten stellen zonder Hangar & Club 27. Dé gemeentelijke fuif- en evenementenzaal bij uitstek is het volgende onderdeel dat door N-VA wordt geprivatiseerd.


Hangar & Club 27 boden meer dan 2 decennia lang een perfecte uitvalsbasis voor elke Edegemnaar en alle Edegemse verenigingen om zelf een groter event te organiseren in een lokaal dat daar voor was aangepast.


Honderden Edegemse jongeren hebben hier hun eerste fuif of eerste eetfestijn met de jeugdbeweging leren organiseren. Opbouw, afbraak, reclame maken, shiften werken tijdens het event, … konden ze hier al doende leren. Dit alles op wandel- of fietsafstand van thuis, met begeleiding van gemeente én politie.


Tientallen, neen honderden van dergelijke events heb ik meegemaakt. Ik heb onze jeugd zien werken en vloeken tijdens een opbouw, zien zweten tijdens het event en half slapend de opkuis zien afronden. Ik heb hier Vlaamse comedy van de bovenste plank gezien, optredens van onze muziekverenigingen, maar evengoed voorstellingen nieuwe CD’s of lezingen bijgewoond.


Bovendien had Hangar 27 ook tijdens de vakantiemaanden een goede invulling. Hangar 27 werd gebruikt als thuisbasis voor onze Edegemse SPED-werking. Op deze manier kon jong en oud, vanuit verschillende hoeken van onze maatschappij, nuttig gebruik maken van onze Hangar & Club 27.Als voormalig schepen van jeugd en evenementen ben ik nog steeds fier op de realisatie van deze prachtige zaal. Het doet me dan ook spijt te moeten vaststellen dat N-VA Edegem besloten heeft afscheid te nemen vanaf 1/1/2021. Ook deze zaal wordt overgelaten aan het privé-initiatief. Ons N-VA-bestuur heeft besloten niet meer zelf extra te investeren in ons gemeentelijk cultureel (jongeren-) leven.  De privé zal wel investeren en de kosten doorschuiven naar de verenigingen. In Edegem kan en mag je blijkbaar enkel nog iets organiseren als het opbrengt. Edegem anno 2020, waar alles draait om geld en waar blijkbaar ook het sociale leven verder wordt geprivatiseerd. Auri sacra fames.


Bart Breugelmans,
fractieleider CD&V Edegem en voormalig schepen van jeugd


CD&V Edegem


Top

Maandag 23 november 2020

nemen we afscheid van Huis Hellemans en de Uitleendienst

Straffe koffe

Kerntaken volgens de N-VA


Kerntaken volgens Jacinda ArdernWe kunnen angst oppoken en schuldigen aanwijzen, maar we kunnen ook zorgen dat we onze verantwoordelijkheid opnemen en we kunnen proberen mensen hoop te geven, dat onze democratie en onze politici in staat zijn om een antwoord te geven op de problemen waar mensen mee worstelen.


Jacinda Ardern

Premier van Nieuw-Zeeland

Edegem verliest in één klap Hangar 27, Club27 én Rock EdegemHet is zover. Na ruim twintig jaar is Edegem zijn polyvalente jeugd-en cultuurzaal kwijt. Rond de eeuwwisseling vervelde de fuifzaal van Jeugdhuis Limerick tot jeugdcentrum Hangar 27. In 2011 onderging de zaal een eerste serieuze opfrissing en werd het officieel een jeugd- én cultuurzaal. Nu, 10 jaar later, op de gemeenteraad van 26 oktober 2020 wordt de zaal voor minstens 12 jaar uit handen gegeven. "Onbegrijpelijk", vindt voormalig jeugdschepen Jeroen Van Laer. "N-VA speelt hier niet alleen Solo Slim, maar kiest meteen ook voor Grote Miserie, om het bij de kaarttermen te houden."


Hangar 27 is een veilige en aantrekkelijke polyvalente zaal waarvan de Edegemse verenigingen vandaag dankbaar gebruik maken voor hun fuiven, eetavonden, kwissen, enz. "Zo'n zaal is belangrijk voor een bruisend verenigingsleven", vertelt Jeroen Van Laer. "Als gemeente kan je de huurtarieven laag houden en flexibel inspelen op de noden van je verenigingen. Onze verenigingen halen belangrijke inkomsten voor hun werking uit de activiteiten die ze organiseren in Hangar 27. Zeker in de nasleep van de coronacrisis gaat Hangar 27 een belangrijke rol spelen als ruime, veilige locatie."


De wedstrijd die niet had mogen georganiseerd worden


Solo Slim is de winnaar van een marktbevraging die nooit had mogen plaatsvinden. "Het is niet de schuld van Solo Slim dat ze deze foute wedstrijd hebben gewonnen. Het is wel 100% de schuld van het N-VA bestuur dat daarbij bovendien onvoldoende garanties zijn dat het huren van Hangar 27 niet duurder wordt en de broodnodige opwaardering zeer beperkt is", zegt Jeroen Van Laer. "N-VA wilde er gewoon vanaf. Ze ziet het beheer van Hangar 27 niet als kerntaak."


De factuur voor verenigingen stijgt


"N-VA beweert dat de Edegemse verenigingen niet meer zullen betalen, maar dat is gewoon niet juist", aldus Jeroen Van Laer. "In de overeenkomst die N-VA heeft onderhandeld, zullen de kosten voor drank per definitie stijgen omdat de private uitbater zijn drankprijs kan baseren op wat de verenigingen aan verkoopprijs vragen tijdens de activiteit. Slim gezien, maar voor een klassieke jeugdfuif betekent dat een serieus verlies in winst. Voor lokale verenigingen zou er maximum 120% van de aankoopprijs aangerekend mogen worden. De eindschoonmaak zit nu in de huurprijs. Die garantie is er in de toekomst niet. Voor het gebruik van audiovisuele materialen zijn er geen prijzen afgesproken en kan de private uitbater vragen wat hij wil."


Magere investering

De gevraagde investering van zo'n 49.000 EUR op 12 jaar laat geen grootse make-over toe. Aan andere concessionarissen in Edegem werd een veelvoud gevraagd. "Dit bedrag dekt in elk geval niet de opwaardering die Hangar 27 volgens ons écht nodig heeft: een reorganisatie van de inkomhal, de professionalisering van de keuken, de aankoop van interessante materialen, zoals een inklapbare tribune en het up-to-date houden van de technische installaties." De huidige geluidsinstallatie is ondertussen ook weer enkele jaren oud en zal op termijn ook vervangen moeten worden.


Einde Club27 en Rock Edegem


De privatisering van Hangar 27 betekent ook het einde van Club27 en Rock Edegem in zijn huidige vorm. De gemeentelijke ondersteuning wordt zowel qua financiële middelen als qua personeel stopgezet. "Zowel Club27 als Rock Edegem waren paradepaardjes van onze gemeente. Beide organisaties brachten doorheen de jaren ook op. Nog los van de winst op vlak van jeugdcultuur en engagement van vrijwilligers onder Edegemnaren en gemeentepersoneel", vertelt Jeroen Van Laer. "N-VA gooit het zonder verpinken overboord, zonder enige dankuwel."

 

Bekijk de volledige bespreking tijdens de gemeenteraad hier: https://youtu.be/vV9HqPzGX4A?t=3007


Groen Edegem


Top

Tweede privatiseringsgolf treft gemeente Edegem


In volle coronacrisis, op een moment dat een sterk, wendbaar en slagkrachtig lokaal bestuur ontzettend belangrijk is, blijft het N-VA bestuur de gemeentelijke diensten verder privatiseren. De lijst van dienstverlening in de uitverkoop was lang, maar blijkbaar nog niet lang genoeg. Op de gemeenteraad van 26 oktober duwt N-VA, geheel onverwacht, nu zelfs het leegmaken van straatvuilbakjes richting privé.


Het afstoten van verschillende gemeentelijke diensten is de rode draad geworden van het N-VA bestuur. Vanavond op de gemeenteraad valt definitief het doek over de jeugd- en cultuurzaal Hangar 27 en Club 27. Daarmee eindigt de facto ook de gemeentelijke organisatie van Rock Edegem. Ook het uitbesteden van het straatonderhoud staat op de agenda. "Hangar 27, Club 27 en straatonderhoud vervoegen de lijst van ecopark, huisvuilophaling, onthaalouders, poetsdienst, catering en groendienst", vertelt Sien Pillot, fractieleider voor Groen. "Binnenkort verwachten we nog de uitleendienst, de buitenschoolse opvang en natuurlijk tentoonstellingshuis Huis Hellemans."

Een ongeziene schraplijst. Maar die was blijkbaar nog niet lang genoeg. "De privatisering van de straatvuilbakjes werd toegevoegd en doet serieus de wenkbrauwen fronsen. Te meer omdat er vanuit de diensten een negatief advies gegeven is. N-VA duwt zijn goesting door. Een eigen administratie is dus ook al niet meer nodig", gaat Sien Pillot verder.

"Wij kunnen principieel akkoord gaan met een vermindering van het aantal vuilbakjes en de vervanging ervan door semi-ondergrondse modellen die een grotere inhoud hebben", verduidelijkt Goedele Van der Spiegel, in de vorige legislatuur nog schepen van Afvalbeleid. "Maar wat N-VA doet is ongezien: van de 250 huidige vuilbakjes schieten er in het nieuwe plan nog slechts 100 over. Ze kiezen meteen en enkel voor semi-ondergrondse. De lediging ervan wordt volledig overgelaten aan de privé.  Dit is voor ons niet één maar drie stappen te ver. Het ledigen van vuilbakjes, de aanpak van zwerfvuil en sluikstort is een belangrijk probleem. We moeten als gemeente heel kort op de bal kunnen spelen. Die flexibiliteit weer uit handen geven, is voor ons geen goed idee."

De gemeente schuift de verantwoordelijkheid voor het misbruiken van de straatvuilnisbakjes volledig naar de privé. De voorwaarden die N-VA oplegt, zijn bovendien niet mals: 


  • In het eerste jaar zal er na meer dan 30 meldingen van volle vuilnisbakjes een boete van 100 euro aangerekend worden per bijkomende melding. In het tweede jaar zal deze sanctie al toegepast worden vanaf de 11ste melding. Je draait als aannemer dus voor 100% op als er in een bepaalde buurt fervente sluikstorters zijn. 
  • De opdracht is maar zeker voor 2 jaar. Bij positief resultaat wordt contract 3 jaar verlengd. Bij negatief resultaat wordt contract stopgezet zonder vergoeding.
  • Het bedrijf moet de vuilnisbakjes plaatsen én ledigen. De kans dat één van deze twee opdrachten in onderaanneming zal gebeuren is zeer groot, met alle gevolgen naar opvolging en kwaliteitsbeheersing van dien.
  • De firma moet niet alleen de vuilnisbakjes, maar ook de zone van 2 meter rond de vuilnisbakjes proper houden.
  •  Bij melding van een volle vuilnisbak moet deze binnen de 24 uur leeg gemaakt worden. Is dat ook geldig op weekend en feestdagen?


"Het N-VA plan voor de straatvuilbakken is niet rijp voor beslissing en we zullen dan ook vragen om het van de agenda te halen", besluit Sien Pillot.


Groen Edegem


Top

Op de gemeenteraad van 26 oktober 2020 privatiseert N-VA Hangar 27 en Club27. Daarmee valt ook het doek over Rock@Edegem. Geen dankuwel aan N-VA, wel aan de vele vrijwilligers en gemeentepersoneel die zich jaren hebben ingezet.
N-VA zet plannen door voor autoparking op erf boerderij Hof ter Linden


Maar liefst 31 bezwaarschriften werden ingediend tegen een parking langs de Kasteelweg op het erf van de boerderij in Hof ter Linden. Met een handig truukje, de zogenaamde 'administratieve lus', worden al deze bezwaren in de vuilbak gekieperd en start de procedure weer van vooraf aan.


Dat betekent dat wie bezwaar heeft, opnieuw een bezwaarschrift moet indienen. Gezien er niets gewijzigd is aan de aanvraag, is het voor Groen onbegrijpelijk dat het N-VA bestuur de moeite doet om deze parking er absoluut door te krijgen. 

Onze argumenten nog eens kort op een rijtje: het is géén goed idee om autoverkeer door de dreven te sturen. Het is géén goed idee om autoverkeer de wijk in te sturen via de Patronaatstraat en zo ook een belangrijke wandel- en fietsverbinding onveilig te maken. Het is géén goed idee om het erf van de boerderij te verharden. 

Het is ook helemaal géén goed idee om deze autoparking aan te leggen in afwachting van de realisatie van de parking zoals voorzien in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Er is immers nog geen zicht op de timing hiervan.

Daarom roepen we opnieuw massaal op om bezwaar aan te tekenen tegen de aanleg van een autoparking in het hart van domein Hof ter Linden.

Download een voorbeeld van bezwaarschrift hier: www.groenedegem.net/bezwaarschrift 
Indienen kan tot 16 oktober.


Groen Edegem


Top

N-VA propaganda in 2017

'Behoud van het goed uitgebouwde ecopark'Augustus 2020

'N-VA Edegem zet het licht op groen voor recyclagepark in Doornstraat'Edegems schepen voor Milieu Albert Follens (N-VA), en Aartselaars schepen van Afvalbeleid René Lauwers (Groen) op de site in de Doornstraat.


Aartselaar en Edegem plannen om een gezamenlijk recyclagepark te realiseren in de Edegemse Doornstraat, op de voormalige IHK-site. Het project moet niet alleen aanzienlijk de kosten drukken, er is ook veel meer ruimte ter beschikking, wat de dienstverlening voor de burger ten goede moet komen. “De inwoner moet hier beter van worden”, luidt het. In het voorjaar van 2022 zou het park de deuren moeten openen.De N-VA offert het ecopark op als parking voor de sportclubs in Kattenbroek.

Meer dan 1.300.000 euro investeringen uit het verleden gaan verloren. Het nieuwe containerpark vraagt een investering van 1.200.000 euro.


In totaal verliest Edegem (wij) een bedrag van minstens 2.500.000 euro. Het is verder nog raden naar de kost voor de ombouw van het huidige Ecopark als parking. Financieel onverantwoord, zeker voor een gemeente die 50% van haar personeel heeft ontslagen omwille van financiële problemen.


Eind augustus 2020 ontkende het N-VA bestuur nog in alle toonaarden de beslissing om het Ecopark te verhuizen. In de voorbije twee jaren werd elk debat ontweken. De oppositie verkocht cafépraat.


Edegem (elke inwoner van Edegem dus) verliest heel veel geld.


Lees het artikel op bladzijde 20 in het N-VA propagandablad van november 2017


Elke vorm van open bestuur is in Edegem verdwenen.


Quod Erat Demonstrandum


Top

Intergemeentelijk Ecopark Edegem-Aartselaar

Mogelijk Op De HellingIn een persbericht zegt Groen Edegem dat ‘na een maandenlange ontkenning het Edegemse gemeentebestuur dan toch eindelijk kleur bekent.’


‘Het vraagt aan Igean om een nieuw ecopark in te richten langs de Doornstraat. Als alles volgens plan verloopt zou het operationeel zijn in het voorjaar van 2022.’


‘Groen Edegem heeft zich altijd verzet tegen deze plannen. De kost van een nieuw ecopark is bijna 1,2 miljoen euro. In tijden van financiële krapte is dat geen vorm van goed bestuur.’


Burgemeester Koen Metsu (N-VA) is verbolgen. ‘Dit is eenstemeer foute informatie. We hebben er trouwens nooit een geheim van gemaakt dat we het ecopark wilden verhuizen om zo meer parkeerruimte te creëren voor de sportclubs op de huidige site.’


Gemeenteraadslid Goedele Van der Spiegel (Groen, zie foto): ‘In de vorige legislatuur werden nog heel wat investeringen gedaan om het ecopark up-to-date te brengen.’


‘Door nu opnieuw te investeren in een nieuw ecopark op een nieuwe locatie zijn deze kosten uiteraard voor niets geweest.’


‘De kost voor het nieuwe ecopark ligt rond de 1,2 miljoen euro. Door een intergemeentelijke samenwerking betaalt Edegem daar zo’n 645 000 euro van.’


‘Als je het ons vraagt een echte onnodige uitgave voor een gemeente die, aldus dit N-VA college, op de rand staat van een financieel debacle…’


Metsu: ‘De cijfers die werden genoemd zijn uit de lucht gegrepen. Bovendien gaat het hier om een werkdocument.’


Van der Spiegel: ‘Volgens de gemeente is de draagkracht van de omgeving overschreden op vlak van mobiliteit. Hoe de gemeente dat wil oplossen door van het ecopark een grote parking te maken is ons een groot vraagteken.’


‘Die parking zal opnieuw veel geld kosten om aan te leggen. In de verschillende gemeenteraden hebben wij alternatieven aangereikt voor het parkeerprobleem: van gedeelde parkeermogelijkheden tot een parkeergebouw op de bestaande parking. Dit N-VA bestuur heeft er echter geen oor naar…’


‘Het bestuur maakt zich sterk tegen het voorjaar van 2022 een nieuw ecopark opgericht te hebben. Groen Edegem roept het bestuur alvast op om een correct openbaar onderzoek op te starten en een mober uit te voeren voor beide sites (de nieuwe parking, zowel als het intergemeentelijk ecopark aan de Doornstraat).’


‘Ook vinden wij dat de buurtbewoners het recht hebben om correct te worden geïnformeerd zodat ook zij hun verzuchtingen en bezwaren kunnen doorgeven.’


Metsu: ‘Nogmaals. Die parking is een win-win-situatie en het document dat zij nu hebben laten lekken helemaal nog niet definitief.’

‘Hierdoor komt heel het project op de helling te staan. Maar misschien is dit net de bedoeling van Groen. In ieder geval zullen wij ten gepaste tijde met het hele verhaal naar buiten treden.’  (EM)Antwerps Persbureau


Het Nieuwsblad


Teken de petitie tegen de verhuis


Nota voorstel intergemeentelijk recyclageplan


Ontwerp recyclageplan zuid


Top


N-VA verspilt 1,2 miljoen euro belastinggeld

aan verhuis ecoparkNa een maandenlange ontkenning heeft het Edegemse gemeentebestuur dan toch eindelijk kleur bekent en vraagt ze aan Igean om een nieuw ecopark in te richten langs de Doornstraat. Als alles volgens plan verloopt zou het operationeel zijn in het voorjaar van 2022. Groen Edegem heeft zich altijd verzet tegen deze plannen. De kost van een nieuw ecopark is bijna 1,2 miljoen. In tijden van financiële krapte is dat geen vorm van goed bestuur!


Het is dan toch zover. De gemeente Edegem heeft nu ook officieel aan Igean, de nieuwe ecopark-uitbater gevraagd om een nieuw recyclagepark in te richten op de IHK-site aan de Doornstraat. Dat blijkt uit documenten die Groen kon inkijken.


Groen Edegem uit bij monde van ex-afvalschepen Goedele Van der Spiegel haar ongenoegen: ‘In de vorige legislatuur werden nog heel wat investeringen gedaan om het ecopark up-to-date te brengen. Door nu opnieuw te investeren in een nieuw ecopark op een nieuwe locatie zijn deze kosten uiteraard voor niets geweest.’


De kost voor het nieuwe ecopark ligt rond de 1,2 miljoen eur. Door een intergemeentelijke samenwerking betaalt Edegem daar zo’n 645.000 euro van. Als je het ons vraagt een echte onnodige uitgave voor een gemeente die, aldus dit N-VA college, op de rand staat van een financieel debacle…


N-VA wil zo snel mogelijk ecopark vervangen door parking


Volgens de gemeente is de draagkracht van de omgeving overschreden op vlak van mobiliteit. ‘Hoe de gemeente dat wil oplossen door van het ecopark een grote parking te maken is ons een groot vraagteken. Die parking zal opnieuw veel geld kosten om aan te leggen.’ Zegt Van der Spiegel. ‘In de verschillende gemeenteraden hebben wij alternatieven aangereikt voor het parkeerprobleem: van gedeelde parkeermogelijkheden tot een parkeergebouw op de bestaande parking. Dit N-VA bestuur heeft er echter geen oor naar… Zo jammer dat daarvoor een goed draaiend ecopark moet verhuizen!’


Het bestuur maakt zich sterk tegen het voorjaar van 2022 een nieuw ecopark opgericht te hebben. Groen Edegem roept het bestuur alvast op om een correct openbaar onderzoek op te starten en een mober uit te voeren voor beide sites (de nieuwe parking, zowel als het intergemeentelijk ecopark aan de Doornstraat). Ook vinden wij dat de buurtbewoners het recht hebben om correct geïnformeerd te worden zodat ook zei hun verzuchtingen en bezwaren kunnen doorgeven.


Radio Zuidrand


Groen Edegem


Top1 juli 2020 - Afscheid van de poetsdienst
RUP HeihoefsewegOp de extra gemeenteraad van maandag 8 juni stelde N-VA Edegem het RUP Heihoefseweg definitief vast, samen met bijhorend onteigeningsplan. Dit RUP werd door de vorige Edegemse coalitie (N-VA, Groen en Open VLD) op poten gezet.


De vaststelling van het RUP stond reeds geagendeerd op de gemeenteraad van eind mei. De schepen van Ruimtelijke Ordening Albert Follens (N-VA) vergat echter het GECORO-verslag toe te voegen aan het dossier. Een nieuwe gemeenteraad op korte termijn was nodig - speciaal voor dat ene punt - omdat de dwingende termijnen anders niet zouden worden gerespecteerd.


Er werden 125 bezwaren ingediend tegen het RUP. Een niet mis te verstane boodschap. Toch bleven bijna alle inhoudelijke vragen van CD&V onbeantwoord.


CD&V standpunt

RUP Heihoefseweg


Op vraag van de oppositie werd de stemming rond RUP Heihoefseweg tijdens de gemeenteraad van mei in Edegem uitgesteld. De reden was het ontbreken van het advies van de GECORO met onder meer de bespreking van de bezwaarschriften tegen de plannen om de open ruimte daar te verkavelen.


Volgens de drie oppositiepartijen Groen, Open Vld en CD&V viel het signaal dat zij hadden willen geven, in dovemans-oren.

Gemeenteraadslid Peter Verstraeten (Open Vld, zie foto): ‘Bevoegd schepen Albert Follens (N-VA) weigerde pertinent op de vragen te antwoorden. Ofwel is het onwil ofwel is het onkunde. Ik weet niet wat het ergste is. Het is stuitend dat de bevoegde schepen op de simpele vraag ‘Wat heb je gedaan met de 135 bezwaarschriften?’ niet kan antwoorden.


Gemeenteraadslid Sien Pillot (Groen): ‘N-VA verwijt de oppositie politieke spelletjes te spelen. Wel, wij verwijten hen dat ze helemaal geen spel spelen. We worden geacht de stukken te hebben gelezen, zelfs als die ontbreken. Wij vragen van het schepencollege meer engagement naar de gemeenteraad.’


Gemeenteraadslid Bart Breugelmans (CD&V): ‘Verschillende inhoudelijke vragen bleven onbeantwoord. N-VA privatiseert zomaar eventjes dertien parkeerplaatsen. Ze gaan daarmee lijnrecht in tegen het advies van de GECORO. Op de vraag hoe ze dit praktisch gaan organiseren zonder zelf het conflict tussen buren te organiseren, hebben we geen antwoord gekregen.’


Partijgenoot Adrian De Weerdt: ‘Bovendien vinden wij het jammer dat er geen beperktere woonprojectzone komt aan de Heihoefseweg, wat vele bezwaarindieners ook vragen. N-VA kiest voor 72 woningen. Wij zouden opteren voor de helft, zodat er meer groene waardevolle ruimte overblijft voor de Edegemnaar.’


In een gezamenlijke mededeling van de drie oppositiepartijen luidt het: ‘N-VA oogst wat ze zaait. Met hun absolute meerderheid knijpen ze elk debat dood. Dat moet stoppen, of het worden nog zeer vervelende jaren.’


N-VA heeft het plan altijd verdedigd omdat de woningen net in een groene omgeving zullen worden gebouwd. ‘Het parkgebied is 16 750 vierkante meter groot en fungeert als buurtpark en landschappelijke waterbufferingszone’, heette het.


Uiteraard hebben wij ook een wederwoord gevraagd aan de betrokken schepen maar die was onbereikbaar. Het is trouwens betreurenswaardig dat pers en publiek de gemeenteraden niet kunnen volgen. Op andere ‘beladen’ plaatsen in de Zuidrand als Wilrijk en Boechout kan je probleemloos inloggen op de website en de vergaderingen mee bekijken, in Mortsel gebeurt dit auditief en met enige vertraging. In Edegem – waar meerderheid en oppositie voortdurend oorlogje voeren – kan dit jammer genoeg niet waardoor wij worden bedolven onder een tsunami van persberichten, verstuurd door beide partijen, zodat je door de bomen het bos niet meer ziet. (EM)


Mortsel TV


"De burger is verstandiger dan de kiezer" ... David Van Reybrouck
IGEAN en N-VA bestuur missen hun start compleet bij overdracht ecopark.
Chaos, urenlange file en afstandsregels die nog moeilijk te handhaven zijn: wat was voorspeld, kwam ook uit.
❌ N-VA heeft de controle uit handen gegeven en is de controle nu ook volledig kwijt.
❌ N-VA wilde de gemeente ontzorgen, maar creëert alleen maar meer zorgen voor de Edegemnaar

#fail #ecopark #edegem #hetkananders #igeanTeken mee voor het behoud van het ecopark op de huidige site


De kogel is door de kerk. N-VA verpatst het Edegems ecopark aan IGEAN hoewel het nauwelijks een besparing oplevert en de dienstverlening er niet op vooruit gaat. De volgende stap is de verhuis richting Doornstraat. Het huidige ecopark verdwijnt en wordt bezoekersparking voor de omliggende sportclubs. De mobiliteitsproblematiek op Kattenbroek moet opgelost worden, maar dat hoeft niet ten koste te gaan van het ecopark.
Woensdag 19 februari 2020


Telmetingen bewijzen nogmaals: te veel verkeer aan te hoge snelheid in de Collegewijk


Dinsdag 18 februari 2020


Lokaal bestuur Edegem werkt samen met sociale kruidenier van Kontich


Maandag 17 februari 2020


Voortaan moet het gemeentebestuur binnengekomen klachten van burgers niet enkel behandelen, maar er ook over rapporteren op de gemeenteraad. Oppositiepartij Groen vroeg zich deze week op de gemeenteraad af wanneer dat zal gebeuren in Edegem, en of burgers in de toekomst ook met hun klachten terecht kunnen bij een ombudsdienst.


Het Laatste Nieuws


Top


Zondag 16 februari 2020


Zaterdag 15 februari 2020Koen Metsu in Knack


Ine Van Wymersch, procureur van het parket Halle-Vilvoorde 


Reactie van een burger: Ik ben toch niet de enige die het niet vind kunnen dat de voorzitter van de politiezone HEKLA zo gratuit uit de ondervraging van een minderjarige citeert? Mijn verwachtingen tav een hooggeschoolde burgemeester en hoofd van de politie liggen deontologisch hoger dan tav van een minderjarige. Van elke minderjarige, dus ook van een 16-jarige dader van een misdrijf. Dit is een politiek en juridisch verantwoordelijke in een rechtsstaat onwaardig en m.i. ook onwettelijk. Verder is het zo populistisch als de neten, maar die toon kenden we al.


Top


Vrijdag 14 februari 2020Een symbolische weergave van de storm die over Edegem raast ...


Top


Donderdag 13 februari 2020


Woensdag 12 februari 2020Na maanden intensief onderhandelen zijn de vakbonden en het Edegemse gemeentebestuur tot een sociaal akkoord gekomen.


De Edegemse meerderheid, die uitsluitend uit N-VA mandatarissen bestaat, had in november van vorig jaar aangekondigd dat een grondige personeelsreorganisatie zich opdrong. De gemeente kampte met een te hoge jaarlijkse exploitatie-uitgave en er diende 3,5 miljoen euro op jaarbasis te worden bespaard.


Burgemeester Koen Metsu (N-VA): ‘“Een besparing, noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in het mooie Edegem, zonder dat wij de belastingen moesten verhogen.


Schepen Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA, zie foto): ‘Historisch werd er een enorm personeelsbestand opgebouwd, en dus heeft de gemeente heel veel diensten in eigen beheer. Maar het is al langer duidelijk dat niet alles wat je zelf doet, je daarom goedkoper doet.’


‘Het klopt dat deze oefening het resultaat is van een kerntakendebat. Ons credo is dat wij willen bezuinigen zonder dat de dienstverlening jegens de Edegemnaar er onder zou lijden, en met respect voor onze medewerkers. Wij zijn er ons terdege van bewust dat ons menselijk kapitaal niet te onderschatten valt. Die medewerkers, met een hart voor Edegem, worden nu zo maximaal mogelijk overgedragen naar andere gespecialiseerde partners, waar de gemeente nog steeds mee zal samenwerken.’


Metsu: ‘Ik ben tevreden dat we nu een duidelijk akkoord hebben, waaruit blijkt dat de medewerkers die onderhevig zijn aan deze reorganisatie enorm goed begeleid zullen worden de komende maanden. Zowel financieel, als bij de overdracht naar een nieuwe werkgever. Daarnaast geven we ook heel wat collega’s de kans om zich te heroriënteren. We bieden workshops en contacten met interessante werkgevers aan voor zij die eens van taakinhoud willen veranderen. Daarnaast is het van het grootste belang om op korte termijn de talrijke medewerkers die wel binnen de organisatie blijven, eveneens extra te motiveren en waarderen. We mogen niet vergeten dat ook zij de draaiende motor van deze moderne organisatie blijven. Gemeentebesturen moeten meer wendbaar en weerbaar worden voor toekomstige uitdagingen, en op een moderne, haast bedrijfsmatige manier worden geleid.’


In een gezamenlijke verklaring van vakbond, schepencollege en management klinkt het als volgt: ‘Ons akkoord omvat kansen voor de getroffen medewerkers om zich te heroriënteren via opleidings- en begeleidingstrajecten, een garantie op het behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden gedurende minimaal twee jaar voor de personeelsleden die worden overgedragen en afspraken rond ontslagpremies. Het akkoord zal kortelings worden geformaliseerd in een sociaal plan dat door bestuur en management volledig en met respect voor het personeel wordt uitgevoerd. De vakbond zal de uitvoering ervan in het vaste vakbondsoverleg van nabij blijven opvolgen.’


De vakbond benadrukt dat het sociaal akkoord dat vandaag werd gesloten niet betekent dat het personeel van lokaal bestuur Edegem zich akkoord verklaart met de inhoud van het strategisch meerjarenplan en de daarin voorziene personeels-afbouw. (EM / Foto N-VA Edegem)


Top


Dinsdag 11 februari 2020Einde van een zoveelste onderhandelingsronde. Goed werk geleverd?

Woensdag beslist het personeel. Freddy De Wilder


Top
Maandag 10 februari 2020Heb je een nieuwe identiteitskaart, reispas of rijbewijs nodig? Ga je verhuizen?

Wil je huwen of de geboorte van je kindje komen aangeven?

Wil je ruimtelijke plannen inkijken of je omgevingsvergunning bespreken?

Voor alle dienstverlening aan de publieksloketten in het gemeentehuis kan je vanaf 2 maart 2020 enkel nog op afspraak terecht.


www.edegem.be/afspraak


Reactie Groen Edegem


Top


Zondag 9 februari 2020Klik hier of op de foto en lees een boeiend verhaal over engagement in het leven en politiek ...


Zo kan het dus ook ...


TopZaterdag 8 februari 2020


Vrijdag 7 februari 2020


Beste Edegemnaars met een hart,


Ik ben net lid geworden. Ook ik maak me dagelijks kwaad in wat in Edegem gebeurt. Ik sta volledig achter de brief van Bob Germeys van enkele weken geleden. Voor deze groep maak ik een uitzondering: ik ben namelijk geen actieve Facebooker. Niet dat ik de voordelen van Facebook niet inzie, maar actief Facebooken zou voor mij gewoonweg een verslaving worden, en veel te veel van mijn tijd opslorpen.


Mijn punt is dit: ik denk/vrees dat er heel veel (vooral 60+ ?) mensen zijn zoals ik. Ze zullen niet reageren, want ze zitten niet op Facebook.


TOCH LIJKT HET ME REUZEBELANGRIJK DAT OOK ZIJ AANGESPROKEN EN BLIJVEND GEINFORMEERD WORDEN OVER DE SCHANDALIGE MANIER WAAROP ONZE GEMEENTE WORDT AFGEBROKEN DOOR NVA.


NVA zal niet stoppen, ze zullen nog 5 jaar lang doorgaan met de sloop van dienstverlening, democratie, wijkwerking, steun aan verenigingen... Over 5 jaar moeten de Edegemnaars nog weten wat dit bestuur allemaal vernield heeft. Een tweede verkiezingsresultaat zoals het laatste moet te allen prijze vermeden worden.


M.a.w.: er is nood aan een infokanaal naast het digitale. Een supra-politiek burgerblad dat gegevens en cijfers publiceert, studieresultaten, alternatieve voorstellen, interviews met mensen die onmiddellijk betrokken zijn bij nefaste maatregelen van het bestuur, data over wie onze lokale politici zijn en waar ze naartoe willen.


Dat kost inspanningen en geld.
Maar ik maak me sterk dat het mogelijk is.


Wie doet mee?


Mattie De Ryck


Beste Mattie,

Welkom op Edegem met een hart. Je analyse is meteen de nagel op de kop. Ik vrees dat de gemiddelde Edegemnaar niet wakker ligt van wat er in Edegem aan het gebeuren is, gewoon omdat hij/zij niet op de hoogte is van de feiten.

De verkiezingsoverwinning van N-VA en meer bepaald de monsterscore van Koen Metsu had niks te maken met beloning van gevoerd beleid maar was een ongeziene populariteitspoll, gesteund door zijn toen haast persoonlijke Facebook groep en getelefoneerde interviews allerhande … (de ideale schoonzoon ...)

Omdat ik besefte wat er op 16 december 2019 gebeurde met de goedkeuring van het N-VA MEERJARENPLAN ben ik toen begonnen met “Edegem met een hart” en de bijhorende website. Ik heb bijna dag na dag de situatie in Edegem opgevolgd en gedocumenteerd (Erg handig later voor eerste schepen Koen Michiels (N-VA) die nu ook erfgoed in zijn portefeuille krijgt 😊) Mijn enige bedoeling was/is om mensen te INFORMEREN over wat er aan de hand is.

Tot nu toe groeit de groep met ongeveer 50 leden per week en zitten we aan 340 leden. Uiteraard stelt dit nog niets voor, maar voorlopig doe ik verder. Ik wil de groep ook graag SUPRA-POLITIEK (zoals jij dat zo mooi noemt) beheren. Ik stel vast dat onze politieke partijen allemaal reageren op hun eigen Facebook pagina’s. Daar is uiteraard niets mee mis maar ze richten zich dan telkens weer tot hun eigen achterban die al niet meer moet worden overtuigd. Het zijn de 3% anderen die we moeten bereiken en die een einde maken aan de N-VA meerderheid.

Je analyse dat 60+ers niet op Facebook zitten, klopt volgens mij niet helemaal (misschien ben ik dan met mijn 70+ wel de oudste beheerder van een FB groep 😊). Hoe dan ook, ik volg je helemaal dat een suprapolitiek burgerblad nuttig kan zijn, maar zoals je zelf zegt, dat kost tijd en geld en mensen!

Voorlopig ga ik dus - samen met Elke en enkele andere Edegemse wakkere burgers - verder om via dit elektronische kanaal de mensen te informeren. IEDEREEN is welkom om deel te nemen aan het gesprek, dat tot hiertoe heel waardig en sereen is verlopen.

Onze slogan is heel eenvoudig: ZWIJGEN IS GEEN OPTIE.

Met vriendelijke groet (en steeds bereid tot gesprek)
Bob


Eerste pril idee om een supra-politiek burgerblad op te richten onstaat.


Klik hier als je meer info wil


TopDonderdag 6 februari 2020


De bevoegdheden van ontslagnemend schepen Sofie De Leeuw (N-VA) zijn door de partij herverdeeld onder de burgemeester en de overige schepenen. Alle zes leden van het college nemen een deel van het takenpakket van De Leeuw over. Het N-VA-bestuur vervolledigt deze legislatuur dus met een schepen minder.


Op het afdelingsbestuur van N-VA Edegem werd dinsdag beslist om schepen De Leeuw na haar ontslag niet te vervangen. Dat betekent dus dat na de goedkeuring op de gemeenteraad van februari, het college verder zal besturen met een schepen minder, en met twee schepenen minder ten opzichte van de vorige legislatuur.


“Hiermee wil N-VA een signaal geven dat ook in het schepencollege functies niet automatisch vervangen worden en het college op die manier gedurende de ganse bestuursperiode zal bijdragen aan de besparingsmaatregelen”, benadrukt voorzitter Hugo Van Bueren. “Deze zijn nodig om de financiële toestand van Edegem terug op de sporen te krijgen en verder te kunnen investeren.”


Koen Metsu (N-VA) zal naast zijn bevoegdheden als burgemeester zowel duurzame ontwikkeling als energie en klimaat onder zijn vleugels nemen. Eerste schepen Koen Michiels (N-VA) krijgt erfgoed in zijn portefeuille. Natuur gaat naar Birre Timmermans (N-VA) en Lawrence Vancraeyenest (N-VA) krijgt patrimonium en facilitair beheer erbij.


De erg belangrijke bevoegdheid omgeving, dat naast ruimtelijk beleid ook milieu en vergunningen bevat, gaat naar Albert Follens (N-VA), die ook al schepen van financiën is. Ook afvalbeleid komt in zijn portefeuille. Tot slot zal schepen Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA) zich vanaf nu ook buigen over vrijwilligersbeleid.


“Het N-VA-bestuur dankt Sofie De Leeuw voor haar gewaardeerde bijdrage die ze tijdens het eerste jaar van deze legislatuur heeft geleverd en is zeer verheugd dat ze haar expertise ook als gemeenteraadslid zal blijven ter beschikking stellen aan onze gemeente.”

Woensdag 5 februari 2020Klik hier of op de foto en lees waarom het meerjarenplan werd vernietigd


Lees hier het volledig besluit tot vernietiging


TopDinsdag 4 februari 2020


Oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA
Oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA
Bart Breugelmans
Sien Pillot
Peter Verstraeten
Alessandra Lamm
Ward Coenegrachts
Oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA


Op aangeven van het Agentschap Binnenlands Bestuur vernietigt de gouverneur het meerjarenplan.
De gezamenlijke oppositie (Groen, CD&V, Open VLD, Sp.a en PVDA) dienden hier 3 weken geleden klacht tegen in.
Het oordeel: incorrecte cijfers en onvoldoende transparantie.

Reactie CD&V - Reactie PVDA - Reactie Groen - Reactie Sp.a


Lees hier het bezwaarschrift


Top
1 juni 2020 - Ecopark wordt IGEAN

Dinsdag 10 maart


Het doek valt voor Huis Hellemans


Beste Huis Hellemans sympathisanten,


Tot mijn grote spijt heb ik vanmorgen onderstaande mail naar het bestuur van Edegem moeten sturen. 
Het doek is gevallen. Huis Hellemans wordt opgegeven om plaats te maken voor een koffiehuis. 


Ik heb me samen met de andere medewerkers zo goed mogelijk ingezet voor het behoud van deze prachtige plek maar het heeft niet mogen zijn. In plaats van verder energie en tijd te steken in een verloren zaak, willen we ons richten op het laatste werkjaar met nog 7 boeiende tentoonstellingen. Kom zeker eens langs de komende maanden. We blijven jullie met een groot hart voor kunst verwelkomen!


Aan iedereen die de petitie heeft ondertekend, commentaar heeft geschreven en mijn updates heeft beantwoord: DANK JE WEL!!!


Het was een enorme steun te weten dat Huis Hellemans een geliefde plek is voor zo veel mensen!


Hartelijke groet


Hedwig Verbeeck

 

Zaterdag 22 februari 2020


Gezocht: concessiehouder met horeca-ervaring voor tijdelijke zomerbar in Fort 5, Hangar 39


Vrijdag 21 februari 2020


Edegem geeft toelage voor herstellingwerken aan Scouts en KSA OLVE  


Donderdag 20 februari 2020


Update toekomst Huis Hellemans - Voorzichtig positieve wendingBeste Huis Hellemans sympathisant,


Maandag hadden Hugo en ik een tweede gesprek met de schepen Koen Michiels. Na ons gesprek in januari heeft hij onze voorstellen en bekommernissen overgebracht aan het schepencollege en daaruit is een voorstel voortgekomen.


Onze acties hebben twijfel gezaaid. Twijfel over de juistheid van de beslissing om HH te sluiten. Niet enkel bij de schepen voor cultuur maar ook bij anderen binnen het schepencollege. Ik ben alvast blij met de eerlijkheid hierover en de openheid om de zaak te herbekijken.


Daardoor staat de deur weer iets meer op een kier voor het voortbestaan van HH. Weliswaar in een andere vorm.


Het voorstel dat we gekregen hebben komt er op neer dat de werking van HH gedragen zou worden door een groep vrijwilligers die een subsidie van de gemeente zouden krijgen, en het huis (eventueel) voor een symbolische euro zouden kunnen huren. De inbreng van Kristel Kussé (die HH gemaakt heeft tot wat het nu is!) zou tot een minimum beperkt worden. Zij zou contactpersoon blijven tussen de dragende groep en de gemeente maar slechts een klein percentage van haar tijd mogen besteden aan werken voor HH. 


Dit is zeker een voorstel dat het bekijken waard is!


Mits antwoord op een aantal concrete vragen :


  • hoeveel bedraagt de subsidie?
  • hoe hoog zou de symbolische euro huur zijn?
  • hoeveel tijd mag Kristel effectief aan HH besteden?


Als de antwoorden op deze vragen redelijk en werkbaar zijn en we zeggen "ja" tegen het voorstel dan staat ons een heel uitdagende tijd te wachten. Er zou dan ook geen openbare aanbesteding komen voor externe uitbaters. En dus geen concurrentie voor ons.


4 maart is een volgend gesprek gepland. Hopelijk krijgt deze voorzichtig positieve wending een vervolg.


Ik houd jullie verder op de hoogte.

Hartelijke groet


Hedwig Verbeeck, in naam van toezichters en vrijwilligers van Huis Hellemans


TopMaandag 3 februari 2020Stedenband San Jeronimo stopt.

N-VA bestuur zet adviesraad Internationale Solidariteit mes op de keel.


Reactie Groen


TopZondag 2 februari 2020In Edegem staat maandag 16 december 2019 officieel geboekstaafd

als de dag dat heel Edegem verloor.


De dag dat heel Edegem verloor


TopZaterdag 1 februari 2020


Samenvatting van pagina weergaves en bezoekers van onze website in januari.

Met een gemiddelde van 1000 paginaweergaves per week

en 1500 bezoekers per maand. Mooi!


Groei van onze Facebook pagina


TopVrijdag 31 januari 2020


CD&V: Ruimtelijke ordening in Edegem draait in de soep


Gemeenteraadslid Adrian De Weerdt (CD&V): ‘Het bestuur wenst de parking Dreef aan Hof ter Linden uit te breiden. De nieuwe parking zal een deel van de scouts en de tennis innemen. Er zullen bomen worden gerooid en de beschermde muur zal gedeeltelijk worden gesloopt. De plaats waar men de parking wenst aan te leggen, is beschermd erfgoed (onder meer dorpsgezicht en zomerlindendreef). De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed gaf in oktober 2019 dan ook een negatief advies. Vervolgens paste het bestuur haar plannen aan, en vroeg een nieuw advies aan de Commissie. Dit is opnieuw negatief.’


Reactie CD&V


TopDonderdag 30 januari 2020


Open Vld schrijft open brief na ontslag Sofie De Leeuw:
“Bestuur zonder hart voor de gemeente én zonder hart voor elkaar?”


Open Vld vraagt zich af waarom een bestuur dat slechts uit één partij bestaat, niet hechter aan elkaar kleeft. “In een hecht team verdeel je de inspanningen zodat jonge ouders met een gezin een schepenmandaat kunnen combineren. In een hecht team worden eigen schepenen niet onderbroken en aangevuld op de gemeenteraad. In een hecht team is er een leider, geen baas.”


Naast het ontslag van De Leeuw heeft Open Vld het ook over het afgelopen jaar dat N-VA alleen bestuurde en over de in november aangekondigde besparingsplannen. “Vreemd dat Edegem bijna een jaar moet wachten eer er een toekomstplan op tafel ligt. Op correcte en gedetailleerde cijfers wachten we nog steeds.”


Open Vld insinueert dat de Vlaamse en federale verkiezingen in mei 2019 daar voor iets tussen zaten. “Akelige boodschappen over besparingen op personeel en een substantiële achteruitgang van de dienstverlening aan de burger zijn nu eenmaal zaken waar je beter niet mee uitpakt als je een zitje in het Vlaams of federaal parlement wenst te veroveren. Daarnaast zou het bestuur beter wat meer empathie tonen voor de 94 mensen die vlak voor de feestdagen te horen krijgen dat ze hun job verliezen.”


Woensdag 29 januari 2020


Groen Edegem: Privatiseringstsunami N-VA gaat onverminderd voort.
Deze week was het aan de groendienst.Groen Edegem: Het N-VA bestuur zet zijn privatiseringstsunami in Edegem onverminderd verder. Op de gemeenteraad van 27 januari was het zover voor de gemeentelijke groendienst.


De onderhandelingen met de vakbond zijn nog volop bezig, erger nog, worden met een week uitgesteld, maar dat weerhoudt de N-VA er niet van om het maaien van verschillende pleinen en grasvelden uit te besteden. Het bestuur is dus niet van plan de koers te wijzigen. Het bestuur stelt dat het goedkoper is deze opdracht uit te besteden, dan het in eigen huis te doen.


Reactie Groen Edegem


TopDinsdag 28 januari 2020


Sofie ondervond dat het schepenambt helemaal anders is ... (in Edegem)


Top
Maandag 27 januari 2020


Beste leden van Edegem met een hart,


Onze Facebook groep bestaat nu 1 maand en we naderen de 300 leden en dat maakt me blij.

Met een aantal mensen hebben we geprobeerd om in die periode veel relevante info over Edegem op 1 plek te verzamelen. Het is indrukwekkend als je ziet hoeveel activiteiten er in de evenementenkalender staan en dat zijn ze vast nog niet allemaal.


En toch maak ik me zorgen …


Er is in Edegem iets aan het gebeuren waar veel inwoners van Edegem zich pas bewust zullen van worden als het te laat is.

Aangezien wij in een democratie leven, volstaan 52% van de stemmen om een absolute meerderheid te hebben in het bestuur van de gemeente. Van die schamele meerderheid maakt het N-VA  bestuur schaamteloos misbruik om tijdens deze legislatuur een ware kaalslag te plegen op het sociale weefsel van onze gemeente, waarbij onherroepelijk schade wordt toegebracht … Schade die nooit meer zal kunnen worden goedgemaakt … ook al wordt N-VA bij een volgende stembusgang afgestraft.


De gemeenteraad is een beschamend schouwspel geworden, waarbij de N-VA meerderheid zonder enig respect voor de vertegenwoordiging van de andere 48% inwoners van Edegem, meerderheid tegen minderheid elk amendement van de oppositie wegstemt. Wie enig oog heeft voor non-verbaal gedrag, ziet hoe sommige raadsleden zich stierlijk zitten te vervelen bij tussenkomsten van de oppositie. Veel erger, bij veel anderen kan je duidelijk merken dat ze zich met angst in de ogen zitten af te vragen: hoe ben ik hier terecht gekomen … wat moet/mag ik zeggen? Met democratische besluitvorming heeft dit niks meer te maken.


Dat Koen Metsu zich, via zijn functie van burgemeester van Edegem, wil opwerken in de nationale politiek zal niemand verbazen. Jan Jambon was ook eerst burgemeester van Brasschaat vooraleer hij ontdekt werd door de N-VA. Maar als wij als inwoners van Edegem in een soort proeftuintje terecht komen, waarin Koen Metsu aan de N-VA partij top mag bewijzen dat hij een goede leerling is, en dat hij even zal laten zien dat hij de privatisering - de mantra is van de N-VA – van een gemeente kan doordrukken, dan heb ik een probleem.


Als Koen Metsu bovendien in een hilarisch slijmbal interview met Radio Zuidrand beweert dat hij van VOKA een mooi rapport heeft gekregen, vallen de maskers helemaal af. Was het niet Bart De Wever die zei: VOKA is mijn baas


Terwijl een paar tientallen mensen van het gemeentepersoneel op een heel vriendelijke, ludieke manier aandacht vroegen voor de kaalslag in Edegem, stond Koen Metsu 10 meter verder de lof te zingen over zijn 26 wetsvoorstellen in Brussel … Buiten een paar foto’s is de actie van het gemeentepersoneel voorbij, het slijmbal interview van Koen Metsu is ondertussen al 2.621 keer bekeken. Hallelujah.


Ik besef heel goed dat wij met onze 300 leden niets te betekenen hebben.
Ik weet ook niet of het mijn taak is om deze brief te schrijven.
Wat ik wel weet is dat Edegem, en bij uitbreiding Vlaanderen in nood is. Vandaar …


Zo, het bovenstaande moest toch even uit mijn toetsenbord.
Als je je er in kan vinden, help ons dan aub groeien.


Met vriendelijke groeten

Bob Germeys


Top

 

Zondag 26 januari 2020TopZaterdag 25 januari 2020


Het rommelt in het N-VA gemeentebestuur.
Volg ons, we houden jullie op de hoogte ...


TopVrijdag 24 januari 2020


Op 7 januari kloeg iemand in "Ge zijt van Edegem als ... " over de gebrekkige huisvuil ophaling.
Het gemeentebestuur reageerde bij monde van Koen Metsu. ( zie bericht hieronder ).


Hoewel er in "Ge zijt van Edegem als ..." (9.750 leden) geen politiek is toegestaan, gebruikte de burgemeester dit platform om zijn 100% politieke boodschap te brengen. Meer zelfs, de burgemeester was er zo van overtuigd dat hij tegen zijn achterban aan het spreken was dat hij woorden in de mond nam als: "warme overgangsmaatregelen" en "er is licht aan het einde van de tunnel".


Het ontging de burgemeester blijkbaar helemaal dat deze woorden ook gelezen werden door het gemeentepersoneel dat al weken actie voert tegen de kaalslag die er in Edegem aan de gang is en ook door de 93 personeelsleden die hun job verliezen ... 'warme overgangsmaatregelen' ... 'er is licht aan het einde van de tunnel'...


'Er is licht aan het einde van de tunnel' ... Welke tunnel????????????


Woensdag 22 januari 2020Protestborden verdwijnen spoorloos ...


TopDinsdag 21 januari 2020Top
Maandag 20 januari 2020Er verschijnen nieuwe spandoeken in het centrum van Edegem ….
Hier een prachtexemplaar gemaakt door de immer enthousiaste medewerkers van de buitenschoolse opvang (IBO). Een ploeg die al vele jaren schitterend werk levert tot zeer grote tevredenheid van alle ouders.


ACV Lokale Besturen provincie Antwerpen


Top


Zaterdag 18 januari 2020Gemeentepersoneel en vakbonden winnen Franken Teut 2019

Met de Prijs Franken Teut wil PVDA Antwerpen initiatieven en organisaties in de bloemetjes zetten, die al te dikwijls in de marge van de grote verslaggeving blijven. Mensen die eigenlijk alle aandacht verdienen, omdat ze opkomen voor meer rechten, een rechtvaardige en gezonde samenleving, voor betere levensomstandigheden, voor een toegankelijke cultuur...

Voor de Prijs Franken Teut 2019 weerhield men dit jaar maar liefst acht genomineerden. Iedereen kon een stem uitbrengen op één van de genomineerden. Vanavond werd de prijs uitgereikt. De Franken Teut 2019 ging naar het personeel en de vakbonden van Edegem voor hun strijd tegen het onmenselijk besparingsplan van het gemeentebestuur en voor een warm Edegem met een hart. De prijs werd in dank aangenomen door een delegatie van het gemeentepersoneel en ACV openbare diensten secretaris Freddy De Wilder.Een prijs krijgen als teken van appreciatie is altijd leuk, alhoewel.

Het "dossier Edegem" is een onwaarschijnlijk en intriest dossier georkestreerd door kille politici die de gevolgen niet beseffen van wat zij beslist hebben puur uit ideologische overwegingen.

Het zijn de werknemers die de gemeente Edegem mee gemaakt hebben tot wat zij vandaag is. Met één absurde en volstrekt onrealistische beslissing in november heeft men onherstelbare schade toegebracht aan het hart, de ziel van de gemeente.


Werknemers zijn geen wegwerpproducten en dat zal de volgende dagen alsmaar duidelijker worden.

Wie zijn gat brandt moet op de blaren zitten.


Freddy De Wilder


ACV Lokale Besturen provincie Antwerpen - PVDA Edegem


TopVrijdag 17 januari 2020


Onze Facebook groep Edegem met een hart telt intussen meer dan 200 leden.

Om iedereen nog even bij te praten waar het om gaat, stuurden we hen nog een korte samenvatting over de  situatie in Edegem.


De dag dat heel Edegem verloorDonderdag 16 januari 2020


Verslag van het gesprek van Hedwig Verbeeck met schepen van cultuur Koen Michiels

Een sprankeltje hoop aan het begin van het nieuwe jaar


Beste Huis Hellemans sympathisant,


Na mijn laatste mail naar het schepencollege, met als bijlage de toespraak van 16 december, werd ik door de schepen voor cultuur, Koen Michiels, uitgenodigd voor een gesprek.


Het was een ontmoeting waarbij we op een opbouwende manier naar elkaar geluisterd hebben. Zo werd verklaard waarom de VZW opgeheven wordt en waarom aan concessie wordt gedacht. VZW Huis Hellemans wordt evenals de VZW van de sporthal opgeheven omdat ze beide opgenomen worden in het grotere geheel van de nog op te richten vrijetijdsdienst, en dan ook financieel onder één noemer komen. Dit samen met de bibliotheek, die ook in het nieuwe vrijetijdscentrum een plek krijgt.


Voor Huis Hellemans gaat het echter een stap verder : niet alleen de VZW wordt ontbonden maar de werking zoals ze nu bestaat wordt ook stopgezet. (Dit is dan weer wel in tegenspraak met het opnemen van Huis Hellemans in het grotere geheel van de vrijetijdsdienst.)


De reden om de werking te stoppen is in hoofdzaak financieel. Dat het huis intensiever zou kunnen benut worden is van ondergeschikt belang. Vanuit een werkgroep van HH werden er al een tijd geleden vele voorstellen gedaan om de eigen financiële draagkracht te vergroten, maar hier werd niets mee gedaan.


In het gesprek werd het tekort aan openheid en communicatie hieromtrent toegegeven. Na onze toelichting is er nu wel bereidheid om verder te onderhandelen.


De schepen erkent de waarde van HH en zal nu ons standpunt verduidelijken aan het schepencollege en onze vraag om tijd verdedigen. Concreet hebben we gevraagd om samen te werken en samen naar een oplossing voor de financiële kant van de zaak te zoeken. We vragen 3-4 jaar tijd om de huidige werking verder te zetten en ondertussen onze voorstellen verder te onderzoeken en uit te werken. Sponsoring door bedrijven, het oprichten van een vriendenkring, shop met kunstboeken, samenwerking met een museum/galerij, geleide bezoeken in aanwezigheid van de kunstenaar, uitbreiding van de nevenactiviteiten, verhuur buiten de openingsuren,... allemaal ideeën die we verder kunnen bekijken wanneer we de garantie krijgen dat de huidige werking ook na 1 januari 2021 blijft bestaan.


We hebben alvast een afspraak voor een tweede gesprek, midden februari.

Ik houd jullie verder op de hoogte.

Hartelijke groet


Hedwig Verbeeck, in naam van toezichters en vrijwilligers van Huis Hellemans


TopWoensdag 15 januari 2020


Dinsdag 14 januari 2020De bouw van het VTC


TopMaandag 13 januari 2020


Oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA delen vandaag worstenbroodjes uit aan de personeelsleden in de Gemeentehallen in Edegem, symbolisch als steun voor het personeel en de bezorgdheid voor Edegem. 

Ze ondertekenden tevens samen hun formele bezwaren tegen de meerjarenplanning en sturen die naar de gouverneur.


Oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA
Oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA
Bart Breugelmans
Sien Pillot
Peter Verstraeten
Alessandra Lamm
Ward Coenegrachts
Oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA


De wijze waarop het N-VA bestuur het meerjarenplan heeft gepresenteerd tartte eind december alle verbeelding.
Tabellen zonder budgetten, geen enkel zicht op de concrete investeringen na 2020, geen enkel uitgewerkt scenario in functie van privatisering of uitbesteding en als klap op de vuurpijl een gemeenteraad zonder debat en schepenen die zich in stilzwijgen hulden.
We kunnen niet anders dan deze manier van werken aanklagen.


Zondag 12 januari 2020


Onze juristen hebben hun werk beëindigd.

Modelbrief om klacht en/of bezwaar in te dienen ivm meerjarenplan '20-'25 is klaar.
Zend een mailtje en je krijgt de modelbrief toegezonden.
De tijd dringt, maandag ten laatste dinsdag kan je nog effectief ageren.
Niet één tegen allen of allen tegen één, wel met zijn allen voor een warm Edegem met een ❤️


verenigd.edegem@gmail.com


Top


Vrijdag 10 januari 2020


Woensdag 8 januari 2020

Dinsdag 7 januari 2020


Iemand klaagt in "Ge zijt van Edegem als ... " over de gebrekkige huisvuil ophaling.
Het gemeentebestuur reageert bij monde van Koen Metsu. ( zie bericht hieronder ).


Hoewel er in "Ge zijt van Edegem als ..." (9.750 leden) geen politiek is toegestaan, gebruikt de burgemeester dit platform om zijn 100% politieke boodschap te brengen. Meer zelfs, de burgemeester is er zo van overtuigd dat hij tegen zijn achterban aan het spreken is dat hij woorden in de mond neemt als: "warme overgangsmaatregelen" en "er is licht aan het einde van de tunnel".


Het ontgaat de burgemeester blijkbaar helemaal dat deze woorden ook gelezen worden door het gemeentepersoneel dat al weken actie voert tegen de kaalslag die er in Edegem aan de gang is en ook door de 93 personeelsleden die hun job verliezen ... 'warme overgangsmaatregelen' ... 'er is licht aan het einde van de tunnel'...


'Er is licht aan het einde van de tunnel' ... Welke tunnel????????????


Maandag 6 januari 2020Edegem, het personeel en alle Edegemnaren kunnen er op rekenen dat we de uitrol van het meerjarenplan nauwlettend in het oog zullen houden, niet één tegen allen of allen tegen één, wel met zijn allen voor een warm Edegem met een hart.


Lees hier het bezwaarschrift


Top


Zondag 5 januari 2020


Een bedrijf heeft niet altijd grote woorden nodig om impact te hebben.

De mensen die er werken maken het verschil. Soms volstaat een luisterend oor, wat goede wil en een klein groot gebaar. Misschien kan 2020 het jaar van de kleine grote gebaren worden.


Top


Zaterdag 4 januari 2020


In een interview met De Morgen zegt Karel Van Eetvelt het volgende over de nationale politiek:


U wilt meer inspraak?

“Daar is nood aan. De discussie over de cultuurbesparingen zijn het beste bewijs. Hoe de Vlaamse regering dit dossier aanpakt, dat is amateurisme van de hoogste graad. Je kunt zulke besparingen niet doorvoeren zonder de sector actief te betrekken. Samen moet je een beleid, een visie en een droom creëren: waar willen we naartoe en welke stappen moeten we daarvoor zetten? Nu lijkt de Vlaamse regering zich als een veredelde boekhouder te gedragen. Zolang de begrotingstabellen maar kloppen op het eind van de rit. De rest is bijzaak.”

Als je dit vertaalt naar Edegem, klinkt dat als volgt:


U wilt meer inspraak?

“Daar is nood aan. De discussies over het meerjarenplan zijn het beste bewijs. Hoe het N-VA gemeentebestuur dit dossier aanpakt, dat is amateurisme van de hoogste graad. Je kunt zulke besparingen niet doorvoeren zonder de werkvloer actief te betrekken. Samen moet je een beleid, een visie en een droom creëren: waar willen we naartoe en welke stappen moeten we daarvoor zetten? Nu lijkt het gemeentebestuur zich als een veredelde boekhouder te gedragen. Zolang de begrotingstabellen maar kloppen op het eind van de rit. De rest is bijzaak.”


Top


Vrijdag 3 januari 2020


Woensdag 1 januari 2020Hallo allemaal,


1 januari is altijd een goed moment om terug te kijken op het voorbije jaar en plannen te maken voor de toekomst.


In het najaar van 2019 was ik begonnen met het monitoren van het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina's op mijn persoonlijke website. Toen ik de politieke situatie in Edegem begon op te volgen en er deze aparte website voor bouwde, steeg het aantal bezoekers exponentieel. Ik kan hier alleen uit besluiten dat er een reële nood is bij de inwoners van Edegem om over de situatie in onze gemeente te praten, hun hart te luchten, een beetje troost en strijdvaardigheid te delen met mekaar.


Dank aan de 2.622 bezoekers van de website, dank aan de 178 leden van Edegem met een hart.


Wat 2020 ons zal brengen is nog onduidelijk, maar de onzekerheid is groot, zowel bij het personeel, de verenigingen als de bevolking. Het voortbestaan van Huis Hellemans, Hangar 27, Rock@Edegem, Ecopark, IBO ... blijft een zorg. De gevolgen en de schade van een aardbeving zie je jammer genoeg pas nadien. Vaak onherstelbaar. We volgen het op.


Nodig daarom vrienden en kennissen uit om lid te worden van de Facebook pagina Edegem met een hart. Hoe meer mensen we bereiken, hoe sterker het verhaal. En wil je zelf iets toevoegen, ga je gang.


Het allerbeste voor 2020

Bob Germeys


Top


Dinsdag 31 december 2019Zo zullen we in Edegem blijven terugdenken aan 2019.


Top

Maandag 30 december 2019


Onze excuses voor het ongemak ...😀😁😇Gezag is erkende meerwaarde, al de rest is macht.


Top


Zaterdag 28 december 2019


De heraanleg van de Hovestraat werd aangekondigd voor uitvoering in 2019.
Vóór de verkiezingen werd nog aangekondigd dat ook de Oude Godstraat volgt.Iemand een schop gezien in de Hovestraat?


Top


Vrijdag 27 december 2019


Edegem gaat zijn hondenloopzones uitdagender inrichten. 😀😁😇Plaatsvervangende schaamte


Top


Donderdag 26 december 2019


Hopelijk kan dit volgend jaar ook nog ... 😍🥰😘😘Proficiat aan de organisatoren!!!


Top


Woensdag 25 december 2019


Prettige Kerstdagen voor iedereenEen gemeende Hallelujah


Top


Dinsdag 24 december 2019

Waarom heeft het lokaal bestuur de Open brief van de Vlaamse burgemeesters aan de federale regeringsonderhandelaars - waarin zij een oplossing eisen voor het pensioenprobleem - niet mee getekend? Tenslotte is de pensioenlast één van de redenen voor de zeer drastische besparingen.Zoek in de lijst naar Edegem of Koen Metsu, maar je zal niets vinden ...☹️😥🤔


Top


Maandag 23 december 2019


Hieronder zie je een samenvatting over het bereik en respons op deze website. Met 762 bezoekers en 2.764 pageviews vorige week ben ik best tevreden.


 En bovendien is er nu de FB groep Edegem met een hart


Spread the love ... 😀🥰😜😍😘Wil je reageren?

Stuur een mailtje naar: Bob Germeys


Top


Zondag 22 december 2019


Een geschenk

De 120 strafste verhalen van 2019.

Uren leesplezier ... hoewel ... Bepaald vrolijk zijn ze niet allemaal ... ☹️😥🤔


Interesse in Edegem?
Interesse in meer inzicht in modern management?

Lees dan zeker het verhaal van Patrick Vermeren op 18 oktober:


'Doelstellingen bereik je in overleg. Door op een gezonde manier te onderhandelen. De meeste mensen in het bedrijf kennen hun werkgebied heel goed. Het is ook perfect mogelijk om hen zelf de targets te laten bepalen. De essentie is altijd dat mensen er zelf achter moeten kunnen staan.'


'Een dure CEO is helemaal niet beter dan een goedkope CEO. De verloning van een CEO heeft geen enkele impact op de prestatie van het bedrijf. Er is geen enkel verband, laat staan een causaal verband.'


Zaterdag 21 december 2019


Interview in De Standaard met Herman De Bode (N-VA), Ex-Kabinetschef van Jan Jambon.
‘Wat heeft de N-VA tijdens de vorige legislatuur ten gronde veranderd? Ik kan niets opnoemen.’Wat heeft de N-VA tijdens de vorige legislatuur ten gronde veranderd?
Herman De Bode kan niets opnoemen. Ik wel helaas: de harten en de zielen van de mensen zijn verhard, de blikken verstard. Heel het politiek kader redeneert angstig en defensief. Grote maatschappelijke problemen worden versimpeld naar de egocentrische vraag 'wat zal het mij kosten?'. De machtsgetrouwe populaire media nemen de N-VA logica en de bijhorende woorden over.
Extreem rechts werd genormaliseerd.


Dat is wat N-VA de voorbije jaren veranderd heeft, Herman. En dan dat nieuwe hooghartige dreigement: voor paars-groen betalen wij geen belastingen meer. Hallo? N-VA en co heeft de mini-taxatie voor de maxi-bedrijven rustig laten gedijen. De werkgeversbijdragen zijn spectaculair gedaald, weliswaar alleen in de private sector. Dat is de beste stimulans voor een nieuwe privatiseringsgolf. Het resultaat van het fiscale N-VA beleid is een groot gat - een canyon - in de staatskas.


De onbetrouwbare regeringspartner N-VA heeft heel wat veranderd. Noch de gewone mensen, noch het collectief werden er beter van. - Joost Fillet


In Edegem is het niet anders


Top


Vrijdag 20 december 2019


Edegem met een Hart, a playlist by Manu Styleman on SpotifyKlik hier of op de foto 

Donderdag 19 december 2019


Door een personeelstekort zal het ecopark vrijdag 20 december pas rond 13 uur de deuren openen. De ecoploeg (huisvuilophaling en ecopark) is onderbemand. We geven voorrang aan de huisvuilophaling. Daardoor kunnen de openingsuren van het ecopark tijdelijk wijzigen. Hou onze website ▶️ www.edegem.be in de gaten voor de meest actuele openingsuren.


Woensdag 18 december 2019


Hallelujah persconferentie van het gemeentebestuur.De oppositie reageert verbijsterd op de brute manier waarop dit bestuur te werk gaat. Geen enkele schepen deed zijn/haar mond open op de gemeenteraad.


Maar, terwijl de personeelsdienst het vuile werk mag opknappen - ontslagen uitdeelt alsof het kerstcadeautjes zijn - beginnen ze de pers toe te spreken in Den Willecom over een “warme gemeente” en “duurzaam beleid”.


Cynisme troef


Top


Dinsdag 17 december 2019


Alle medewerkers van de dienst uitvoering mogen één voor één langsgaan bij de algemeen directeur en diensthoofd personeel. Ze kregen individueel te horen wie mag blijven en wie moet gaan. 
Op 30/06/2020 mogen ze beschikken.


Een dramaBirre Timmermans meldt vol trots dat alle hondenweides een opfrisbeurt krijgen.

 “Meer dan ooit ontmoetingsplaatsen


Plaatsvervangende schaamte


TopN-VA hield vast aan haar kil besparingsplan en keurde moederziel alleen een plan goed dat de uitverkoop in gang zet van de gemeente, personeel en de goede en kwalitatieve dienstverlening die zij behartigen. We keken verbijsterd toe hoe het schepencollege geen enkel weerwoord gaf en zich in stilte hulde.


Ongeziene arrogantie


Top
Contact