Straffe Koffe

Straffe koffe

Brieven van Eugène aan Koen Mestu


Kies voor een warm Edegem en word lid van Facebook groep

Edegem met een hart
De nachtmerrie

Edegem, 8 januari 2021

Straffe KoffeKoentje man,


Onbeleefd hé, van mij, zo familiair beginnen. Ik zal U zeggen hoe dat zo gekomen is: ik ben vandemorgend nat van het zweet wakker geworden, ge kunt het niet geloven. En het ging over U en wij waren familie of zo. Nu ben ik altijd een straffe dromer, en zonder zwans, ik kan somwijlen iets voorspellen met mijn dromen, al meegemaakt! En ik geloof daar allemaal geeneens in hé! Maar deze keer moet Gij mij beloven een berichtje terug te sturen, want ik wéét dat deze droom vals was, maar toch ga ik niet meer gerust naar mijne nest kunnen gaan zonder een Bevestiging van Uwentwege.


Soit, het ging dus zo: we zaten met een hele ploeg in een hof, een schone hof, zo precies ergens in Mortsel of zo, en het was al donker, en er was eten en drinken en het was héél gezellig. Ik was erbij en Gij waart erbij en er waren kinderen en grote mensen dooreen, pakt nu alles bijeen zo’n twintig man misschien. Ineens gaat de bel en iemand roept: de police! En dan valt mijne frank: het is Corona en we zitten hier met véél te veel te feesten! Illegaal! Oeioeioei!


Wij met een heel klad van dat volk als de bliksem in de garage, natuurlijk niet de gastheer en gastvrouw – ik herkende stoemmelings die baas van de Stable, die woonde daar dacht ik – en Gij erbij! Ik dacht nog: de Koen, die is toch baas van de police, kan die die niet naar huis sturen, maar gij zijt natuurlijk geen baas in Mortsel! Enfin, toen ben ik dus wakker gekomen, man man, zo’n nachtmerrie.


Ik weet dat er kwatongen zijn in ons Schoon Edegem die gaan rondvertellen dat Gij het eigenlijk zelf niet zo nauw pakt met heel die corona, hoewel Gij toch die prachtige filmkes met uitleg ineensteekt. Er zijn er die zeggen dat Gij de fitness een tijdje illegaal open hebt gehouden en dat Ge tégen de police in de Millennium terug opengedaan hebt toen dat die de regels overtreden hadden, en ook dat Gij de dag na uw rodezonereis al in het Gemeentehuis lag rond te lopen, maar ik ben nu eens 200% zeker dat dat uit jaloezigheiterij is gezegd door de Groen of zo of de CVP, die moeten altijd commentaar hebben en Hoge Bomen Vangen Veel Wind vaneigens.


Op TV zag ik u zelf wel in Syrië stappen zonder mondmasker, maar kom. ’t Zal mijne schrik wel geweest zijn die die droom heeft uitgefineerd, schrik dat Gij U laat doen door al dat geroddel.


Allee, zijt braaf en stuurt mij een Geruststellingske. Dat die droom uit mijn lijf is.


Hartelijken dank bij Voorbaat,


Uw toegenegen Eugène


Top

Nieuwjaarsbrief

Edegem, 1 januari 2021

Straffe KoffeMijne nieuwjaarsbrief voor onze Burgervader, hard aan gewerkt zenne Mijn Heer Mestu! Rijmen en dichten zonder uw gat op te lichten zei ons moeder zaliger, en ik moet zeggen: ik ben wreed content van het Resultaat! Die “bast van staal” daar ben ik fier op, zeg nu zelf, ah ja, dat moest rijmen op “generaal”. Hier gaan we dan.


Dag Koen Mestu, mijn beste Maat,

zoals Gij in het blaadje staat

dees maand, Uw armen overeen,

met arendsjas, een stoer soldaat,

(wat zeg ik toch? Een generaal!)

geloof ik dat Gij als geen één,

een superman met bast van staal,

ons dorpke veilig houden kunt.


Maakt wel misschien dees jaar een punt

van dat 100% burgemeesterschap

en schrapt die job in’t parlement

dat reizen naar “Den Oriënt”

dat boek met chique achterflap

over gevaren rechts en links

en wapens en zo van die dings

waarvoor toch wel Proficiat.

Signeert er eentje, wilt ge dat?

Maar samen is’t te veel hé Koen

voor éne gast, genie of oen,

wij willen U voor ons, mijnheer,

g’ hebt al geen personeel nie meer.


’t Betaamt op deze Nieuwjaarsdag

dat ik U ook bestoefen mag

voor Uwen Websaait, nief en fris,

gelijk Uw jongenssmoeltje is,

vol knappen uitleg naar ik lees

al is ‘t meeste voor mij chinees.


Tot slot bedankt, wel 1000 maal

voor heel dat “zorgen voor” verhaal!

Dat is gesproken, Opperhoofd!

Dan is’t dus WEER Follens en co

die spreekt van ONTZORGEN en zo

’t Is tijd dat g’ hem een peerke stooft!

Mijnheer Mestu, mijn lieve Man,

al zijt Gij dan geen Sinterklaas

Ik kijk al hoopvol uit naar

nog een jaar

met U als baas.

Blijft luisteren naar allen die Uw onderdanen zijn.

En drinkt er ene in Uw quarantaine.

Uw toegenegen frontsoldaat Eugène.


Edegem, één januari Tweeduizendéénentwintig.


Top

Eugène over een waterhoofd

Edegem, 25 december 2020

Betreft: Hebben wij niet teveel bureaujobkes?

Straffe KoffeZalige Kerstmis mijn Heer Mestu!


Goed gezind dat ik ben! Ons Sammeke en onze Lou zijn daarjuist geweest voor Kerstmis. Mijn ijskast hangt vol tekeningen, ik zit vol zelfgebakken koekskes en in mijn living hebben we met dekens een kamp gemaakt, dat laat ik staan tot morgen, onze Bilbo slaapt er al in.


Maar efkes onder grote mensen nu. Ik lees van de week in Het Laatste Nieuws dat Edegem een “waterhoofd” heeft. Dat heeft die mijn heer Verstraeten gezegd, ik geloof dat dat die mens is die altijd zo sympathiek antwoordt op mijn brieven. Van de OpenVld . Awel, misschien dat ik de volgende keer voor u stem, mijn heer Verstraeten. Onze burgemeester kan ook nog zenne, mijn heer Mestu, ge zijt mij nog niet kwijt. Maar hij heeft gelijk, die Verstraeten, zegt nu zelf. Dat waterhoofd, dat zijn zogezegd al de bureaujobkes aan de gemeente. Daar hebt ge bijlange niet zoveel volk van ontslagen als van de gewone werkmensen, want die zijn voor de helft buitengesjot! Haha! Niet moeilijk dat alles er vuil bijligt en de bomen niet gesnoeid zijn en de blaren op het fietspad liggen.


Vroeger kon een mens zo al eens simpelweg bellen dat er een dal loslag voor uw deur, en dezelfde namiddag stond de Gust daar om dat op te lossen. Nu moet ge zeven dagen op voorhand een afspraak maken om te komen vragen of ge misschien drie weken later moogt komen zeggen dat er iemand gevallen is. En dan moeten ze nog beginnen zien of ze iemand vinden van een of ander firma die misschien die dal zou kunnen komen vastleggen. Tegen die tijd zijn er al elfendertig gevallen! Ge hebt dan wel werk voor de bediendes, met al dat telefoneren en mailen en opschrijven van afspraken en zo, en ge hebt naar ’t schijnt ook nog een klad MANAGERS die meer in de weg staan dan wat anders, maar gaan die MANAGERS de vuilbakskes komen leegmaken?


Dat hebt ge ermee, zou mijn vader zaliger gezegd hebben, had dan voor de sossen gestemd, maar mijn vader was een steenbakker in Noeveren, vaneigens dat die voor de sossen stemde.’t Zou toch niet slecht zijn voor uw geweten en uw reputatie als ge eens naar de zoon van een gewone werkmens zou luisteren, mijn heer Mestu. ARBEIDERS, goei ARBEIDERS hebt gij nodig.


Allee, nog ne schone kerst en volgende week schrijf ik u ne nieuwjaarsbrief. Beloofd!


Uw toegenegen,

Eugène


Top

Eugène over het Hof Ter Linden

Edegem, 19 december 2020

Betreft: Moeten wij geen oogske in 't zeil houden?

Straffe KoffeBrave burgervader,


Stillekesaan voel ik mij – vergeef mij de pretentie – zo een beetje uw engelbewaarder. Want ik heb met u te doen, met zo weinig personeel, gij kunt nu toch absoluut niet meer alles fatsoendelijk in ’t oog houden en de zaken in uw gemeente deftig onderhouden. Als ik eerlijk ben, dat hebt ge natuurlijk zelf gezocht, op aanstoken van uw politieke rechterhanden, hé Koentje, ge ziet wat ervan komt. Maar ik ga u toch helpen want in de grond zijt gij ne goeie mens.


Luistert goed. Wat ik nu weer gezien heb op mijn dagelijkse toer: in het bos van den baron zonder baron, het Hof Ter Linden zogezegd, daar zijn kweetniehoeveel weggeskes bijgekomen. Echte weggeskes hé, niet zomaar wat platgetrapt gras. Ik ben dan wat verder gaan speuren, straks word ik ook nog uw persoonlijke Sherlock, en wat zie ik? Ook naar ’t Fort op, en in’t Fort zelf, daar zijn doorsteekskes gemaakt, effenaf door het bos, het krioelt ervan! Ga maar eens zien ook nevenst die nieuwe houten padjes, die vlonders of hoe heet het. Allemaal van die mountainbikes. In het bos van de baron, daar moogt ge geeneens met een gewone velo in, laat staan met die dikke bandekes. En in het fort moogt ge velo rijden op den beton alleen. Ja, dat is natuurlijk niet plezant voor die mountainmannen, die willen crossen in de bossen.


Mijn overgebuur die is boomverzorger van beroep, die kent zo alles van plantjes en de natuur en die zegt mij dat wij met dat bos van den baron een geweldig interessant domein hebben, met bostulpkes en al, en die bomen schijnen ook veel waard te zijn. Als het al niet naar de knoppen is! Want het is echt al héééééél erg zegt hij ook. En daar ziet niemand naar om van de gemeente of de police. Geen kat die iets zegt als ze daar door komen gesjeesd. Ik versta die jonge mannen wel hé, ik ben ook jong geweest al zoudt ge dat misschien niet zeggen, maar naar’t schijnt kunnen die in de Edegemse bergskes hun gang gaan, daar mag het. Zo ver geraakt onze Bilbo meestal niet met zijn artrosepootjes.


Vroeger waren er in’t Fort zo’n parkwachters, die spraken al eens iemand aan, maar ja. Nu zult ge toch controleurs moeten sturen, plakkaten zetten, boetes geven, allee gij weet zelf beter wat er kan. Echtig waar, Koen, ge zult uit uw pijp moeten komen om dat terug te draaien, en rap ook! Ik wil gerust mee een oogske in’t zeil houden, ge weet mij te vinden hé!


Uw toegenegen

Eugène


Top

Eugène over de WEG

Edegem, 13 december 2020

Betreft: Kan Koen Mestu een nieuwe drukke weg tegenhouden?

Straffe KoffeMijn Beste Groene Burgemeester,


Neenee, ik begin géén Alzheimer te krijgen, ik weet héél goed dat Gij niet van die Geitenwollensokken zijt maar van den ENVEEJAA gelijk wij dat zeggen. Ziet ge wel dat die ook voor de Natuur zijn! Respect, mijn heer Mestu! En natuurlijk dat schoon meiske Timmermans die gij daar als Schepene hebt aangesteld! Dat was een goede zet van u! (Volgens mij was de Follens daar niet zo voor, die heeft het niet zo voor vrouwen in de politiek heeft hij vroeger eens tegen mij gezegd, er zijn ook al twee madammen schepenen weggelopen bij jullie dacht ik hé?).


Maar efkes duidelijk: het gaat over die WEG. Ik was gisteren een hamburger gaan halen in de Quick daar naar Sint Rita op, met onze Bilbo natuurlijk, ik wandel terug naar het dorp en mijne frank valt dat die “Verbindingsweg PLUS” zogezegd waar ze al zo lang over spreken daar rats door dat veld van de Edegemse beek zou liggen. En ge kunt daar zo schoon langs die plas met die schaapkes naar de PrinsBoudewijnlaan trotten!


Nu heeft uw madam Timmermans (ik kan haar voornaam nooit onthouden, het is iets met pils of zo, Stella???) overlaatst in de gazet gezegd dat gijlie daar NIET meer VOOR zijt! Flink! Want het Fort dat wordt te druk hoor om met onze Bilbo altijd naartoe te gaan!


MAARRRRR…. Nu zegt mijn gebuur dat gij daar niks aan te zeggen hebt! Dat dat compleet grondgebied Kontich is, aan de overkant van de beek, en dat uwe collega van Kontich, die pertang ook van den Enveejaa is, het heel vast in zijn kopke heeft gestoken om die weg daar WEL te leggen!


Nu ben ik toch eens heel curieus. Wat zal het zijn? Gaat gij Stella Timmermans terugfluiten en toch uw kar keren en mijn wandelweggeske afpakken? Of krijgen we een duel tussen twee Burgemeesters aan de Edegemse beek? Dat gaat gij zeker winnen met uw sportieve body! Voor die weg gaat dat natuurlijk niet helpen want het blijft toch van Kontich. Spijtig.


Gaat er dan maar eens een goei pint mee pakken als dat terug mag. Gij kunt die van Kontich toch overhalen? Dat zou héél fijn zijn voor Eugène. En voor al die ander wandelaars.


Uw toegenegen

Eugène.


Top

Eugène en de Sint

Edegem, 4 december 2020

Betreft: Sint Mestu

Straffe KoffeAllerliefste Sint Mestu,


Mijn Heer Mestu, nu hebt ge gescoord zenne! Bij mijn kleinkinderen! Ja, dat weet gij misschien niet, maar mijn dochter heeft twee klein mannen, onze Lou (jongen) en ons Sammeke (meiske), die mijn vrouw zaliger spijijijijijijijtig genoeg nooit gekend heeft. Ze wonen ook niet vlak in de geburen, zodus zie ik ze (buiten de Skaaip natuurlijk) maar eens in de maand. Ge kunt al denken dat ik speciaal gevraagd had om te komen als de Sint voorbijkwam! Ik heb dan daarna hier binnen in mijn living danig met snoep gesmeten, veel te veel maar ge zijt maar eens bompa.


Dat vind ik nu eens een creatief en sociaal gedacht van u en ik heb gezien op den ATV hoe schoon dat gij onze beste baas Sint Niklaas ontvangen hebt, met paarden en velos en al, en gij met uw stijlvol mondmasker rond uw schoon vierkantige kin. Ik kon zo zien hoe gelukkig dat GIJ daar van waart. Zo is dat hé, een mens die iets doet voor een ander heeft daar zelf dubbel deugd van.


Imagineert u dan eens wat dat dat zou gegeven hebben als gij dat in het gemeentehuis ook zo zou doen: plezante dinges voor ’t personeel in de plaats van ontslagen, met den baravan naar de wijken, een receptieke voor al die vrijwilligers van Huis Hellemans die dan mogen voortdoen met hun werk, een woordeke in den Hangar bij het begin van een fuif voor de jonkheid, allee, voor uw onderdanen ZORGEN in de plaats van “ONTZORGEN” waar nu iedereen en vooral de Follens van spreekt (ja sorry maar ik ken die nog van vroeger, echt iets voor hem). Ik kende dat woord nog geeneens, en zegt nu eerlijk, sympathiek klinkt dat niet hé, “ONTZORGEN”, toch niet als dat over uw eigen gaat. Als ik er maar vanaf ben, dat de rest zijn plan trekt, wat is dat voor een houding als ge het vertrouwen hebt gekregen van zoveel volk, mijzelf inbegrepen?


Zodus, Koen, denkt aan uw momentje met Sinterklaas, en doet nu eens waar dat ge goed in zijt: de mensen blij maken in de plaats van triestig. Dat is toch wat dat gij in uw hart wilt, of niet?


Uw toegenegen

Eugène


Top

Eugène over res-pon-sa-bi-li-se-ren

Edegem, 27 november 2020

Betreft: Tafels en stoelen

Straffe KoffeGeliefde Burgervader, -zoon en Heiligen Geest (zolang die dikke nek van een schepen van Financiën uw Heilige Geest niet is),


Allee, ‘k heb niet veel tijd vandaag want de loodgieter is geweest, ’t is al bijkans donker en onze Bilbo moet nog buiten. Maar ik slaag niet graag over, ziet ge. En wederom ligt er iets kolossaal op mijn al goed gepokte en gemazelde lever, Mijnheer Mestu.


Want wat lees ik hier in mijn Gazet? We gaan nu al bekertjes en stoelen voor de Wijkborrel moeten uitlenen bij een vreemde Compagnie ook al! Allee allee Jeanine. Wie heeft dat nu weer uitgefineerd. Moet ge daar nu een ganse firma voor engageren, en het voornaamste: moeten wij daar nu in godesname voor betalen, voor enkele tafels en stoelen en glazen? Tentjes hebben ze geeneens, zeggen ze (ge kent mij, ik heb daar naturellement direct naar gebeld, curieus gelijk altijd), die tentjes van de gemeente waren kapot zeggen ze en die gaan ze nu eens niet vervangen. Wat moeten wij dan doen als’t pijpestelen giet, vraag ik u??? En die Baravan, daar gaan ze niet meer mee beginnen. Dat was pertang een hééééél groot succes de vorige keren op onze Wijkborrel!


Voor te beginnen moeten we al 500 euro dokken. Gij denkt zeker dat onze ezel euro’s schijt. Waarborg! Ah zekers, want al die Wijkborrelaars die doen niet liever dan glazen kapotsmijten en poten van stoelen breken. Dat zijn allemaal beroepsalcoholiekers, ons braaf Huguette bijvoorbeeld die dan al weken cake bakt en onze Emiel die zijn maten optrommelt en maanden zit te repeteren voor een streepke muziek en madammeke Lambrechts die zelfgemaakte mondmaskers verkoopt voor ’t goei doel. En dan is’t niet gedaan hé. Dan moeten we ook nog aan die Compagnie Schoeters betalen voor de uitleen. Daar zal de gemeente dan 80% van terugbetalen zeggen ze. Schoon! Maar draai het eens om: wij zitten wel met die 20% nog eens hé!


Gij doet of we krijgen iets, en uw Schone Schepen van Financiën spreekt naar ’t schijnt van een (oppassen, moeilijk woord) “res-pon-sa-bi-li-se-rings-ver-goe-ding”. Wat doet u denken dat ge die mensen van de Wijkgroep nog moet res-pon-sa-bi-li-se-ren? Dat zijn just van de geresponsabiliseerdste van heel het dorp, die daar hunne nikkel voor afdraaien, voor elke keer terug zo’n plezante namiddag en avond! Een pestbelasting, ja, dat is het! En dat voor een partij die tegen belastingen is!


Verexcuseert U mij, maar als ik op dreef ben durf ik het al eens goed zeggen, Mijnheer Mestu. Nog eens: ’t zal wel de schuld zijn van de dikke Follens denk ik, ik zie u weer niet echt capabel voor zo’n stommiteit. Maar ’t staat toch maar in de Gazet, en het personeel dat er vroeger voor zorgde is allemaal ontslagen, dus nu zal’t niet anders gaan zeker? Koentje, Koentje, waar zijt ge mee bezig. Smijt die mannen met hun geniale invallen buiten en luister naar Eugène!


Uw toegenegen

Eugène.


Top

Eugène over blaren op het fietspad en de privatisering

Edegem, 21 november 2020

Betreft: Bladeren

Straffe KoffeGehachte Mijn Heer Mestu,


Gij weet nu stillekesaan wel dat ik iedere dag met mijne Geliefde Bilbo op trot ga en ik profiteer er dan van om nevest de boodschappekes van onze Bilbo ook mijn eigen boodschappekes gedaan te krijgen, allee van een ander soort, ge verstaat wat ik wil zeggen, in de Match en zo.


Vorige week zie ik daar in de Hovestraat toch de tracteur van de Gemeente – ik ken die, al van kleinsafaan heb ik een speciale liefde voor tracteurs – en daarbij allemaal mannen van een zeker Bedrijf “DOLMANS” die de blaren wegblazen. Schonekes allemaal tot op het fietspad. Ik daar wat op staan zien. Die tracteur vol, die mannen weg. Ik denk: die komen terug voor de blaren op dat fietspad. Niks daarvan! Ik naar Dominica de apothekeres voor mijn bloeddrukpillekes en als ik buitenkom is daar een Madam lelijk gevallen op die glattige blaren. Ah ja, levensgevaarlijk zo’n natte blarenpap, dat weet God en Klein Peerke! Er staan al twee mensen bij, een belt de politie van den HEKLA. Enfin, tegen dat ik uit de Match kom heeft een agent de gemeente verwittigd en staan daar een paar gemeente-arbeiders - jajaja, er zijn er nog een paar! – dat fietspad leeg te schuppen.


Nu vraag ik mijn eigen af: moeten we daar een grote firma voor betalen, om al die blaren tot krak 16u en een volle tracteur op het fietspad te blazen en dan hun schup af te kuisen? En daarna ons eigen arbeiders buiten de uren oproepen om raprap de achtergelaten vuiligheid weg te werken? Terwijl er al ongelukken gebeurd zijn? Ik heb dat vroeger nooit geweten, zo’n situatie, toen dat we nog genoeg eigen personeel hadden, die wéten dat, dat er in de Hovestraat veel vélo’s passeren en dat ge dat zo niet kunt laten liggen! En hoeveel kosten die Dolmansen dan? Dat zal toch ook niet voorniet zijn!


Ik ben nu niet van “eigen volk eerst”, gij ook niet hé, da’s een ander partij, maar er is toch iets voor te zeggen dat de mensen mekaar kennen, ik zeg maar iets, de police van uw buurt, de mannen van de straatwerken, de baas van de straatkeerders, allee, niet altijd van die anunonieme Commerce van buiten, wat gij? Ge hebt zeker al dik spijt van al die ontslagen? Dat zal wel!

Een klein stappeke terug, dat kunt ge toch doen hé Koen? Dat zou fijn zijn voor veel mensen, en ook voor


Uw Eugène.


Top

Eugène over de bouwwoede in Edegem
Edegem, 13 november 2020
Betreft: Betondorp

Straffe KoffeMijnheer Metsu, geëerde Burgervader,

Ook al hebt ge geen krimp gegeven op mijn propositie van de vorige week om met U samen een filmke te maken, ik laat mij daardoor niet van de plank duwen, ik versta helegans dat gij niet op elke eerste de beste brievenschrijver kunt replikeren. Ik ben er pertang zeker van dat gij mijn briefkes leest, en dat is al genoeg consolatie voor een mens gelijk ik.

Nu eens iets anders: ik wandel toch altijd met onze Bilbo langs dat Meihof en de Basiliek en de hondenwei. Dan krijg ik schoon herinneringen aan de tijd toen ons geliefde Edegem nog wat landelijker was, ge weet wel, hier en daar een boerderij en een veldje maïs, een paard en een troepke koeien, schone tijd. Een flinterke daarvan schiet er nog over, er was een geleerde mens in mijn straat die zei dat wij in héééél Vlaanderen op nummer 12 staan van de volgebouwde dorpen. Het 12de meeste beton van heel het land, van de 308 of zoiets, dat is tegenwoordig HIER, kunt ge dat geloven!

We hebben nu wel het Fort, met de complimenten aan den Belgische Armee, en we hebben nu ook al efkes het Hof van den Baron, waardat het er tegenwoordig spijtig genoeg nogal vuil bijligt. En eergisteren de 11de november was dat daar percies een Vlaamse kermis, zoveel volk! Ah ja, daar is’t te doen als ge wilt wandelen, en dat willen ze nu allemaal met die Corona, Bilbo of genen Bilbo.


Zodus: ge gaat nu toch al dat er nog is, gelijk die hondenwei en zo, vanaf deze moment zo groen houden als ons Huguette haar gezicht op het einde van de maand, hoop ik? ’t Schijnt dat dat daar aan de hockey en zo al verknoeid is, daar gaan ze al beginnen bouwen hoor ik. Slim is dat toch niet, hé, ’t overstroomt al genoeg in ’t nat seizoen. Beste Koen , dat gaat ge toch doen, uit goed fatsoen? Dat rijmt allemaal op groen! En dat zou fijn zijn voor Eugène!

Met de beste groenten,
Eugène. 


Top

Eugène over Corona

Edegem, 8 november 2020

Betreft: Krachtige Koen en de killerCorona

Straffe KoffeGoedendag Grote Burger!

Nu moet ik u toch hartelijkst proficiteren, beste Leidsman, want ik heb grote bewondering voor u. Met name wegens Uw Filmkes in de Coronatijd. Ge weet, een fanatieke computerman ben ik niet, maar mijn buurjongen – die van Hangar 27 – liet mij zo’n Filmke zien waarop Gij effenaf schittert. Een simpele mens verstaat dat allemaal! En zo met van die tekeningskes met mannekes, magnifiek! Contactknuffels en zo, dat is pas duidelijk!


Ik krijg daarvan goesting om ook iets voor te stellen. Niet lachen: ik zou zoooo gaarne dat filmke eens samen met U presenteren, ik heb altijd al gedroomd van een filmcarrière, zoudt Gij dat niet willen overwegen alstublieft? Dan zouden wij samen elke week iemand in de bloemekes kunnen zetten, een middenstander of een vrijwilliger, vindt Ge dat geen excellent gedacht?


En nu niet om die andere gemeenten te bestoefen, maar wat denkt ge van een extra bon van de middenstand cadeau doen gelijk in Boechout, al is’t aan mensen van den OCMW, of een lijst in’t groot vanvoor op uw website van alle adressen die afhaaleten verkopen gelijk in Mortsel? Of een Halloweentocht voor de klein mannen, in hun eigen bubbeltje natuurlijk, gelijk in Lier? Ik was een dagske aan de zee met ons Huguette en onze Bilbo, en daar kreegt ge zo’n afkrabticketje bij uwe chop choi, daar kondt ge dan een prijs mee winnen van de plaatselijke winkels. Of vrijwilligers oproepen en steunen om oude mensen te helpen of plezante dingeskes te doen op straat, allee zo veilige cultuur, wat zingen en spelen of schilderen, of gedichten aan de bomen hangen, ik zeg zomaar iets. Of iets voor Sinterklaas!


Allee, ik bedoel vooral dat van die harten en die riemen, ik vergeet altijd wat ge onder wat moet steken maar ge verstaat mij hé. Iets positief, dat de mensen hun eigen niet zo alleen voelen, of dat ze wat geholpen zijn met hun Financiën. Niet voor ’t één of ’t ander, maar ik zou dat heel schoon kunnen presenteren!


Zou ik dat mogen doen in uw volgende Filmke? Dat zou fijn zijn voor Eugène! En voor al die ander mensen natuurlijk.

Uw eeuwige onderdaan en Toekomstige Filmster

Eugène 


Top

Eugène over Solo Slim

Edegem, 1 november 2020

Betreft: Hangar 27

Straffe KoffeGoedendag mijn Jonge Burgemeester,

Jaja, Heden ten Dage is dat belangrijk, dat de jongeren het ook eens voor het zeggen hebben. Super, zo’n jonge gast als baas van de gemeente, vind ik. Zelf drink ik al eens graag een pintje met de jonge soort, en geloof het of niet, ik ging ELK JAAR naar die Rock Edegemfestiviteit. Ik kan daar goed tegen, tegen dat lawijt.

Wablieft, ik hoor dat graag! Een danske placeren was er ook al eens bij, bekijks dat ik toen had! Ze noemden mij de Edegemse Benidorm Bastaard! Allemaal wilden ze met mij op de Selfiestik!


Maar het zal er gene meer zijn hé: Rock Edegem stopt. Dat heeft naar ’t schijnt te maken met die zaal aan het Fort, diene Hangar 27, die gij met uw trawanten uitgegeven hebt aan een privéfirma. Die heet Solo Slim. En daar hing die rockfestiviteit aan vast, en een hoop concerten ook. Of de jeugdbewegingen en consoorten die zaal nu nog kunnen huren voor hun kwis en rijstpapavonden, dat weet ik niet, want het bier wordt duurder, ze moeten betalen voor kuisen en geluid en zo. Zeggen mijn neefkes hé. En die van het kindjes-speelplein in de zomer, die moeten ook dokken, want die moeten dat nu huren, dus dat speelplein zal ook wel duurder worden.


Allee, hoe moeten die jeugdbewegingen dat nu doen, met hun kampen en al? Ik had daar met plezier een stuk van mijn gemeentetaksen naar zien gaan, naar zo’n goei zaal. Gelijk het was enfin.


Weet ge wat, ik ben bijkans 100% zeker dat een jonge burgervader zo’n beslissingen niet heeft gepakt. Dat zijn voorzekers die ouwe mannen gelijk die schepen van geldzaken of die minister met zijn rare R die dat gedaan hebben. Gij toch niet, Gij die er ALTIJD waart, op de Rock Edegem!


Doe deze Edegem Bastaard en al die verenigingen een plezier, meneer Mestu, en zet een streep door dat contract met die Solo Slim. En terug Rocken, want dat is pas fijn voor Eugène!

Uw eeuwig jonge
Eugène


Top

Eugène over Spiksplinternieuwe vuibakken

Edegem, 24 oktober 2020

Betreft: Vuilbakken

Straffe KoffeAllerbeste Gehachte Mijnheer Mestu,


Danku, danku, danku! Nooit had ik gedacht dat gij zo gauw mijn wens in vervulling zoudt hebben doen gaan! Ik vraag u om wederom vuilbakskes te installeren, en gij slaat aan het werk! Ik heb mij deze keer ook geïnformiseerd. Ik heb er een afspraak voor gemaakt met de dienst, want dat moet tegenwoordig om iets te kunnen vragen aan de gemeente. Met het volgende resultaat: in plaats van de 279 vuilbakskes van vroeger zijt gij nu op zoek naar een privé-firma die de overblijvende 200 vuilbakskes wil wegdoen, en er 100 nieuwe voor in de plaats wil zetten. Spiksplinternieuw! Die moeten ook al die vuilbakskes leegmaken, één keer per maand, als ik dat goed kan lezen op dat papier. Grofweg gaat dat 186.096 euro kosten, ’t is te zeggen, alleen al het jaar dat ze gehangen worden hé! Da’s verdikke veel geld, mijn huizeke is zoveel niet waard!


Maar ik ben heel blij dat dat geregeld is, en ons Huguette nog meer! Het enigste dat ik mij afvraag: waarom moesten eerst die andere vuilbakskes weg? En die 200 die er nu nog hangen, zijn die allemaal versleten? En nu maar 100, gaat dat genoeg zijn? En één keer per maand, gaat dat genoeg zijn? En had ge met dat geld niet bijvoorbeeld een paar arbeiders in dienst kunnen houden? En ge zult ook nog wel personeel moeten hebben om het sluikstorten te controleren?


Enfin, ik ben zeker dat gij het beste doet. Zo’n slimme burgemeester, ’t is toch wel fijn voor Eugène!


Uw Eugène.


Top

Eugène over Sociale supermarkt

Edegem, 17 oktober 2020

Betreft: Vergissing

Straffe KoffeAlweer een goeden dag meneer Mestu,


Dat gij mijn gezaag nog niet beu zijt! Gij kunt toch echt goed luisteren, gij. Niet dat ik nu elke week antwoord krijg, maar dat versta ik goed, hoe zoudt gij dat in godsname moeten doen met al uw departementaties.


Een vraagske deze week: mijn gebuur die mens is niet rijk. Die is aan het ocmw gesukkeld en die gaat ook regelmatig zo een voedselpakketje halen aan De Schrans. Wat rijst en bloem en al eens een blik spaghetti en zo. Ons Huguette brengt daar ook frikadellen met kriekskes als ze dat maakt, want dat mag hij graag.


Maar in Kontich, daar is nu zo’n winkel, dat noemt “De Kompanie”. Ik kom daar toch voorbij met mijne velo en dat was open die dag. Ik daar binnen, want ik steek gaarne mijn neus ergens in. Daar kunnen arme mensen echt vanalles kopen, het is een supermarktje! Ze krijgen een kaart van het OCMW Kontich, ze moeten wel betalen, maar veel minder dan in de gewone supermarkt. Ik zeg tegen zo’n meneer , een vrijwilliger die ook de boekhouding doet: dat zouden ze in Edegem ook moeten hebben zie! Zegt die mens: ja, die schepen van Edegem, die zegt tegen de Gazet Van Antwerpen wel dat ze meedoen maar wij hebben nog geen frank gezien. Al het steungeld en de vrijwilligers zijn van Kontich. DRIE kalanten zijn er in al die maanden gekomen van Edegem, gestuurd door het OCMW, da’s alles.


Spijtig hé. Weet ge nog dat ik u vorige week tegen ben gekomen aan het gemeentehuis? Gij zei dat er weinig arme mensen zijn in Edegem, want nu met de Corona is er niet méér vraag naar centen, zegt ge. Awel, dat geloof ik nu niet zie. Ik ken er zelf al zeker drie. Die weten niks van die sociale supermarkt!


Als ge nu eens in Kontich ging kijken hoe die dat doen, en dan zo’n afdeling starten, ik zeg maar iets, in de Schrans of daar in de Kontichstraat over de rijksschool? Is dat geen gedacht? In alle geval: het zou fijn zijn voor Eugène zijn gebuur!


Hartelijke groenten,

Eugène


Top

Eugène over Huis Hellemans

Edegem, 10 oktober 2020

Betreft: Cultuur

Straffe KoffeZeer Geëerde Burgervader,


Een beetje plechtig maar ik ben in de stemming! Ik kom recht van Huis Hellemans, vroeger dacht ik dat dat voor Geleerde en Dure Mensen was daar. Zo van die families met chique schilderijen aan alle muren met gouden lijsten met krollekes, ge kent dat. Maar met de tijd heb ik ontdekt dat Kunst zogezegd voor een beetje alle slag mensen is. Schoon dingen gezien al, daar in Huis Hellemans!


En wat mij nu ter ore komt geloof ik voor gene meter: gij, meneer Mestu, wilt daar een koffiebar of iets van maken????? Dat kan niet, gij zijt toch zelf een Cultuurmens??? Ons Huguette zegt pertang van wel. Die doet daar soms de ontvangst mee, op van die vernisdingen vrijdagsavonds.’t Schijnt dat heel die ploeg vrijwilligers van jaaaaren op straat gezet is??? Dat ze tot maart mogen voortdoen, en dat gij dan Huis Hellemans op de markt gooit? Gij denkt dat daar ene heel dat spel wil opknappen voor een koffiebar.


Allee allee allee mannekes. Heiligschennis noemden ze dat vroeger. Wat voor prachtige portretjes en Moderne Kunst zijn daar al gepasseerd! En die schone gevel, die past daar toch bij! Dat geeft ge toch niet weg! Ons Huguette had nog aan u gevraagd of ze daar met de ploeg zelf nog een tentoonstelling mochten doen van eigen werk, gratis voor niks hé, maar niks van. Oprotten! En ik wou nog wel mijn eigen bescheiden stille leventjes gaan aanbieden. Ik zou gedacht hebben dat gij daar blij mee waart!

Soms herken ik u niet meer, beste meneer Mestu. Dees moogt ge toch waarlijk niet doordrijven. Zegt gewoon tegen die financiële schepen van u, die Follens of hoe heet hem, dat hem zelf oprot. Ge gaat u dat niet beklagen!

Want de Strijdersstraat zonder Kunstfestijn, dat is niet fijn voor Eugène!


Artistieke groenten,

Eugène


Top

Eugène over het Vlonderpad

Edegem, 3 oktober 2020

Betreft: Paletten

Straffe KoffeAllerbeste burgervader meneer Mestu,


Hier ben ik weer. Ge zult zeggen: wat zit die Eugène zich altijd maar te moeien. Maar dat zit zo: ik woon alleen, en mijn zuster Huguette woont wel boven mij, maar dat mens heeft ook haar besognes en haar kinderen en eerlijk gezegd ik ben hare parlee soms ook wel een beetje beu. Gij zijt een slimme mens, meneer Mestu en altijd bereid uw luisterend oor erbij te leggen, zodus voilà.


Gisteren was ik gaan wandelen aan het kasteel en konsoorten. Daar zijn daar in de geburen wat wegeltjes bijgekomen de laatste jaren.


Maar ik ben gevallen! Op mijn leeftijd is dat niet van de poes. Knoesels geschalodderd, schaafwond op mijn elleboog en mijn pols verstuikt! Want dat stuk met die schoon stevige houten dinges, dat ze een paar jaar geleden aangelegd hebben, daar kan ik goed op gaan, maar die paletten! Ge zoudt zeggen provisoir, en dat blijft maar provisoir! Is dat ook omdat ge geen personeel meer hebt? Een mens breekt daar zijn benen! Ge zult er al wel stillekesaan spijt van hebben dat ge die allemaal ontslagen hebt. Is er eigenlijk nog iemand die zijn eigen daar iets van aantrekt, van dat park? Die schone vijver, hoe die erbij ligt, en aan dat klein huizeke ligt het vol met blikjes en de bomen vallen om!


Daar moet ge echt een keer iets aan doen, beste meneer Mestu. Niet te gierig hé! Ze zeggen dat ge voor deze 6 jaar geen ene frank hebt voorzien voor heel dat park. Dat gaat niet zenne!


Zo lelijk vallen, dat is toch niet fijn voor Eugène.


Uw trouwe onderdaan,

Eugène


Top
Eugène over het Ecopark

Edegem, 21 september 2020

Betreft: Parkings

Straffe KoffeBeste burgervader van onze geliefde gemeente,


Ge zult me u misschien nog wel herinneren, Eugène is de naam (op de jaarmarkt vorig jaar hebt ge nog mijn hand geschud). Vorige week schreef ik u over de parking van dat chic restaurant in Hof Ter Linden. Ge moet me vergeven, meneer Mestu, maar ’t gaat vandaag wederom over een parking!


Ik lees nu toch in mijn gazet dat ons ecopark moet verhuizen naar de Doornstraat, helemaal aan Wilrijk daar! En ik dacht dat het juist heel praktisch was gelijk het nu is, iedereen is keicontent, toch?


Ik ben eens gaan zien op een zaterdag aan de Kattenbroek. Daar komen nogal eens wat chique bakken aangereden van buiten Edegem zeg. Voor de hockey en de voetbal. ’t Schijnt dat de Edegemse burger nog maar juist 65.000 euro betaald heeft voor de parking daar. En nu vinden ze die te klein voor al die sportieve karren.


Mijn kozijn die bij de gemeente werkt (jaja, hij is nog niet ontslagen!) zegt dat wij 1.300.000 euro betaald hebben voor dat schoon ecopark. Oké. Koken kost geld. Nu zegt gij zelf dat een nieuw ecopark nog eens 1.200.000 euro gaat kosten! Amai mijne frak. Voor al dat parkeergedoe voor die sporters! En dan staat die nieuwe parking er nog niet hé!


Moesten wij nu niet besparen? Hadt gij daarom niet de helft van uw personeel ontslagen?


Ik ken er niks van en ik ben geen politieker meneer Mestu en qua sport taffel ik met mijn veloke alle dagen naar de bakker, da’s al . Ik versta heel goed dat een topsporter zoals gij iets wil doen voor de volksgezondheid. Maar met mijn boerenverstand zou ik zeggen: laat dat ecopark nu gewoon staan, kom een beetje overeen met de geburen gelijk de Aveve en al die grote bedrijven met hun privé-parkings, zet daar desnoods samen een parkeergebouw met een paar verdiepen en laat die auto’s van buiten de gemeente een paar euro’s betalen zoals overal. De hockeyspelertjes van Edegem zullen wel met de velo komen! Wat denkt ge? Zou dat niet goed uitkomen voor uw en onze portemonnee?


Hartelijke groenten,

Eugène


TopEugène over parkings aan het Hof Ter Linden

Edegem, 12 september 2020

Betreft: Parkings

Straffe KoffeBeste burgervader van onze geliefde gemeente,


’t Is hier den Eugène. Ge weet wel, uwen trouwste inwoner.


Meneer Mestu, gij die zo begaan zijt met ons allemaal, mag ik u nu eens iets vragen. Over dat chic restaurant aan het park van Ter Linden, ge weet wel, recht over die brasserie, iets met een Engelse naam en ’t is niet dikwijls open. Niet goedkoop ook niet, zeggen ze.


Nu hoor ik toch vertellen dat die eigenaar een vriend is van u en dat die geen huur moet betalen zo lang er geen parking is aan zijn chique tent. Volgens zijn contract. Is dat waar? Naar ’t schijnt hebt gijlie (allee, wijlie dus) de werken aan dat huis allemaal betaald, en heeft hij al 7 maanden geen huur moeten betalen omdat hij het nog moest inrichten. En nu moet er voor het chic volk ook nog een parking zijn! Voor het gewone volk van de brasserie was dat niet nodig! Aan de boerderij waart ge al begonnen, zeggen ze, met grind te leggen – ik heb dat gezien, dat grind – maar de Vlaamse Gemeenschap vond dat niet goed, dat is daar beschermd of hoe heet dat.


’t Zal wel roddel zijn, meneer Mestu, hoogstwaarschijnlijk, van jaloezeriken van een ander partij of iets. Zegt gij maar eens hoe het echt zit. Als het waar zou zijn, awel, dat zou niet fijn zijn voor Eugène.


Vriendelijke groenten,

Eugène


Top

Eugène over proper of vuil

Edegem, 27 september 2020

Betreft: Vuilbakken

Straffe KoffeAllerbeste burgervader,

Daarjuist bij het uitlaten van onze Bilbo nog efkes halt gehouden bij één onzer schaars geworden vuilbakskes. Amai! Zo smerig, manneke toch.


Nu weet ik wel meneer Mestu, dat gij er den al voor doet om Edegem proper te houden. Met welgeteld 79 vuilbakskes te laten weghalen hebt gij tien tegen één gedacht: minder vuilbakskes, minder vuil. Minder vuil, minder werk.


Maar kent ge de regel van de volgekribbelde WC-deuren? Awel, die is simpel: als er al iets opstaat komt er iets bij. Als er véél opstaat komt er nog veel meer bij. Als ’t altijd proper is moet ge al een dikke lefgozer zijn om er als eerste iets op te zetten. Als ge’t mij vraagt gebeurt dat nu met ons vuilbakskes: de mensen geraken er stillekesaan aan gewoon, aan dat zicht van al die viezigheid daarrond. Want dat is nu toch al zo van pakweg januari. En zie: ze generen hun niet meer om hun plastieken zakjes in de geburen te draperen.


Meneer Mestu, mijn bescheiden mening: best rappekes die 79 bakjes terughangen en wat volk aannemen om ze leeg te maken. Want zo’n uitpuilende bakskes, dat is nie fijn, voor niemand, ook nie voor Eugène.

Uw Eugène


TopContact

 
 
 
 


Top